W Turcji wydano sfałszowane certyfikaty GMP+

środa, 21 sierpnia 2019

Uważaj na organizacje wystawiające certyfikaty mogące sugerować, że Twoja firma jest certyfikowana w ramach GMP+ FSA (lub FRA).

Poniższa organizacja wystawia certyfikaty sugerujące objęcie certyfikacją GMP+. Organizacja ta nie jest uprawniona do wydawania takich certyfikatów. Organizacja, o której mowa to:

TÜRCERT Technical Control and Certification Inc.
Merkez, Genç Osman Cd. No:11, 34164 Güngören/İstanbul, Turkey
Website: https://www.turcert.com/

Prosimy o informacje wszystkie osoby, które kontaktowały się z tą organizacją. Podjęliśmy wszelkie dostępne kroki w celu rozwiązania tej sytuacji. Lista wszystkich zatwierdzonych Jednostek Certyfikujących dostępna jest na stronie www.gmpplus.org

Masz wątpliwości?
Zawsze sprawdzaj autentyczność certyfikatów GMP+ w bazie danych GMP+ Company Database. Pozwoli to Twojej firmie uniknąć ewentualnych strat.