Zmiany w GMP+ BA11 Kryteria efektywności dla Laboratoriów Rejestrowanych GMP+

czwartek, 29 sierpnia 2019

Changes in GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories

W maju 2019 roku opisaliśmy praktyczne trudności wiążące się z zachowaniem zgodności z wymogami kryteriów efektywności dla pestycydów, wynikającymi z GMP+ B11 Program Laboratoriów Rejestrowanych – GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories (Kryteria efektywności dla Laboratoriów Rejestrowanych GMP+).

Zdecydowaliśmy się wówczas odroczyć, do odwołania, wejście w życie wymogu prowadzenia analiz pod kątem pestycydów w Laboratoriach Rejestrowanych GMP+. Ostatnie miesiące, natomiast, poświęciliśmy na konsultacje z ekspertami w celu wypracowania rozwiązania tej kwestii.

W ostatnim czasie Międzynarodowy Komitet Ekspertów (IEC) podjął decyzję o wyłączeniu, do odwołania, wymogu mówiącego o konieczności prowadzenia analiz pod kątem pestycydów wyłącznie w Laboratoriach Rejestrowanych GMP+.

Oznacza to, że:

  • Laboratoria nie muszą rejestrować się w zakresie badań na obecność pestycydów (obecne przepisy zostaną wycofane, a złożone wnioski nie będą rozpatrywane).
  • Firmy z branży paszowej (w przypadku badań na obecność pestycydów) muszą wybrać laboratoria stosujące uznane systemy zarządzania jakością (zob. GMP+ BA10, 3.9, sekcja B Inne zanieczyszczenia).
  • Do oświadczeń, które już zostały wydane i w których ujęto pestycydy, muszą zostać wprowadzone poprawki, po tym jak wygaśnie ich ważność. Z chwilą publikacji niniejszego newslettera oświadczenia zawierające pestycydy nie będą wydawane.

Zgodnie z artykułem 11.1 GMP+ A1 Przepisy ogólne, niniejszą zmianę wprowadza się dekretem wykonawczym. Dekret ten pozostaje w mocy do czasu publikacji następujących dokumentów:

- GMP+ BA11 Kryteria efektywności dla Laboratoriów Rejestrowanych GMP+,
- GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów,
- GMP+ C7 Assessment and certification /Inspection Criteria for GMP+ Certification/Inspection – additional / specific scopes 
  (Ocena i certyfikacja/ Kryteria inspekcji dla certyfikacji GMP+/ Inspekcja – zakresy dodatkowe/szczegółowe)
,
- GMP+ D3.21 FAQ Registered Laboratory (Często zadawane pytania: Laboratoria Rejestrowane) oraz
- informacja na stronie GMP+.