Witamy DQS Polska sp. z o.o. w Społeczności GMP+!

czwartek, 29 sierpnia 2019

DQS Polska sp. z o.o. jest pierwszą zatwierdzoną Jednostka Certyfikująca prowadzącą certyfikację GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) w Polsce. GMP+ International z dumą współpracuje z 34 Jednostkami Certyfikującymi, 3 Lokalizacjami o krytycznym znaczeniu i ponad 372 Audytorami, którzy prowadzą certyfikację pasz GMP+ na całym świecie.

DQS Polska sp. z o.o. otrzymała akredytację od Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z normą ISO/IEC ISO17065:2013-03.

Celem DQS Polska jest stać się uznanym partnerem dla organizacji wdrażających procedury oceny zgodności w procesie certyfikacji i wyróżniać się doskonałą jakością świadczonych usług oraz wysokimi kwalifikacjami pracowników, audytorów i inspektorów.

Kierując się poczuciem odpowiedzialności za zgodność prowadzonych działań DQS Polska dokłada starań, aby usługi, które świadczy, dopasowane były do indywidualnych potrzeb klientów, a audyty zorientowane na proces i wnoszące wartość dodaną, dzięki czemu stają się wkładem w poprawę wydajności zarządzania.

DQS Polska sp. z o.o. realizuje swoje cele poprzez stosowanie wytycznych zawartych w normach ISO / IEC 17021, ISO / IEC 17065, ISO 9001 oraz innych przepisach prawa.

DQS Polska sp. z o.o. została zatwierdzona dla następujących zakresów:

  • Produkcja mieszanek paszowych (w tym GMP+ BCN CEE), premiksów (w tym GMP+ BCN CEE) oraz dodatków i materiałów paszowych.
  • Handel paszami.
  • Magazynowanie i przeładunek.
  • Transport drogowy (w tym frachtowanie).
  • BCN DE1 QM Milch.

Z przyjemnością czekamy na dobrą i konstruktywną współpracę.

Więcej informacji o DQS Polska sp. z o.o. znajdziesz na Portalu GMP+.

Pełna lista Jednostek Certyfikujących zatwierdzonych przez GMP+ International dostępna jest na naszej stronie.