Jak w prosty sposób ocenić wyniki analiz?

czwartek, 29 sierpnia 2019

Aby ułatwić firmom ocenę wyników analiz, proponujemy dwie uwagi dotyczące tego, jak korzystać z bazy danych GMP+ Monitoring Database. Wskazówki te można ogólnie odnieść również do wyników analiz w ramach certyfikacji GMP+ FSA.

Jak w prosty sposób zinterpretować wyniki analiz otrzymywane z laboratorium?

- Zażądaj od laboratorium raportów w odpowiednich jednostkach

Zwróć się do laboratorium o przesyłanie wyników analiz w takich samych jednostkach jak te, użyte dokumencie GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Ułatwi to nie tylko porównywanie wyników ze stosownymi limitami bezpieczeństwa pasz z GMP+ BA1, ale także zapewni zgodność z wymogiem stosowania odpowiednich jednostek w raportach przesyłanych do GMP+ Monitoring Database.

Przykład

Wyniki analiz dla Aflotoksyny B1 często wyrażane są w µg/kg (ppb). Tymczasem limity bezpieczeństwa pasz dla Aflotoksyny B1 wyrażone są w mg/kg (ppm), co oznacza koniczność każdorazowego przeliczenia jednostek (podzielenia przez 1000), w celu stwierdzenia zgodności z limitem bezpieczeństwa. Ponieważ wyniki do bazy GMP+ Monitoring Database również przesyła się w jednostkach mg/kg (ppm), tu także konieczne jest zachowanie dodatkowej ostrożności.

Przykładowy wynik dla materiału paszowego:

Wynik w µg/kg (ppb)

Wynik w  mg/kg (ppm)

Limit bezpieczeństwa pasz mg/kg (ppm)

15

0,015

0,02


Ten przykład pokazuje, że zwrócenie się do laboratorium o przekazanie raportu w odpowiednich jednostkach stanowi znaczne ułatwienie. Z kolei uzyskanie wyników analiz w odpowiednich jednostkach eliminuje ryzyko popełnienia błędu przy wpisywaniu ich do GMP+ Monitoring Database.

- Stosuj metody, które są dostatecznie czułe, by wykryć przekroczenia limitów bezpieczeństwa pasz

Zależnie od substancji niepożądanej, bardzo często wyniki analizy wyrażane są przy pomocy symbolu „<”. Oznacza on, że przy najmniej do wartości określonej w raporcie danej substancji nie wykryto w próbce. Zauważyliśmy jednak, że w niektórych przypadkach wyniki z symbolem „<”, przesyłane do GMP+ Monitoring Database, przekraczały limity bezpieczeństwa pasz z dokumentu GMP+ BA1. Tym samym na ich podstawie nie można było stwierdzić, czy pasza była zgodna z limitami bezpieczeństwa pasz czy nie.

Zaleca się, aby Uczestnicy GMP+ zawsze sprawdzali jednostki, w których wyrażone są wyniki przesyłane z laboratorium oraz sprawdzali, czy użyta metoda jest dostatecznie czuła (granica oznaczalności «LOQ» musi być niższa niż limit bezpieczeństwa pasz), aby umożliwić pomiar przynajmniej poniżej stosownego limitu bezpieczeństwa pasz.

Więcej informacji na temat udostępniania wyników analiz w GMP+ Monitoring Database znajdziesz.