Ukończono prace nad normą projektową ISO 22095 Kontrola pochodzenia – Ogólna terminologia i modele

czwartek, 29 sierpnia 2019

GMP+ International bierze udział w procesie normalizacji „Kontroli pochodzenia” ISO w ramach NEN. Nowa norma ISO 22095 „Kontrola pochodzenia – Ogólna terminologia i modele” (ang. Chain of Custody- General terminology and models) zawiera ujednolicone definicje i wymogi odnoszące się do różnych modeli handlu.

Standard GMP+ FRA B100 uwzględnia cztery modele łańcucha dostaw, opisujące odpowiedzialne postępowanie z paszami. Są to: segregacja (segregation), bilans masy (mass balance), obszarowy bilans masy (area mass balance) oraz rezerwacja i oświadczenie (book & claim). Modele te opisują przepływy oraz kwestie, na które każde ogniwo łańcucha musi zwrócić uwagę, aby zapewnić dostawę paszy wytworzonej w sposób odpowiedzialny.

Modele handlu wykorzystuje się w wielu systemach certyfikacji, przede wszystkim w celu określenia cech zrównoważoności. Niestety, stosowana w nich terminologia jest niejednolita. Oznacza to, że, przykładowo, każdy system certyfikacji może używać bilansu masy w inny sposób.

GMP+ International uczestniczy w procesie normalizacji „Kontroli pochodzenia” ISO w ramach NEN. Nowa norma ISO 22095 „Kontrola pochodzenia – Ogólna terminologia i modele” zawiera ujednolicone definicje i wymogi odnoszące się różnych modeli handlu.

Jest to wielosektorowa, międzynarodowa norma, którą można zastosować do istniejących już systemów kontroli pochodzenia. Na jej podstawie można również tworzyć terminologie dostoswane do konkretnych wymogów branżowych lub modeli w ramach nowopowstających systemów.

W celu konsultacji społecznych normę projektową ISO 22095 „Kontrola pochodzenia – Ogólna terminologia i modele” udostępniono na stronie NENshop. Pozwoli to Uczestnikom GMP+ oraz innym zainteresowanym wnieść, w postaci uwag, swój wkład w tworzenie projektu normy.

Więcej informacji oraz film na temat wartości dodanej wynikające z normy znajdziesz na stronie www.nen.nl/CoC.