Witamy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. we Wspólnocie GMP+!

czwartek, 29 sierpnia 2019

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. jest zatwierdzone jako lokalizacja krytyczna dla certyfikacji GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Z duma zawiadamiamy, że obecnie mamy 33 Organizacje Certyfikujące, 3 Lokalizacje Krytyczne i ponad 372 Audytorów GMP+ zajmujących się certyfikacją GMP+ na całym świecie.

Co to jest lokalizacja krytyczna?

Lokalizacja krytyczna to lokalizacja strony trzeciej prowadząca jedną lub więcej kluczowych działalności w imieniu naszych zatwierdzonych Organizacji Certyfikujących. Chcemy upewnić się, że powiązania kontraktowe pomiędzy GMP+ International, Organizacją Certyfikującą a stroną trzecią są bezpieczne i pewne. W tym celu wprowadziliśmy zatwierdzanie i akceptowanie Lokalizacji Krytycznych.

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO/IEC ISO17065:2013-03.

Utworzone w 1828r. Bureau Veritas jest światowym liderem w Badaniach, Kontroli i Certyfikacji (TIC), świadczącym wysokiej jakości usługi, które pomagają klientom w sprostaniu wyzwaniom jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Aktualnie Bureau Veritas kładzie nacisk na tworzenie trwałego zaufania pomiędzy firmami, konsumentami i władzami publicznymi.

Przez ostatnie 25 lat Bureau Veritas konsekwentnie buduje silną pozycję w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce. W tym kontekście zatwierdzenie Bureau Veritas przez GMP+ International jest jednym z najważniejszych kroków w umacnianiu naszej wiodącej pozycji w certyfikacji bezpieczeństwa pasz. Osiągnięcie statusu lokalizacji krytycznej przez Bureau Veritas Poland stanowi potwierdzenie fachowości i kompetencji firmy. Pomoże to firmie w świadczeniu jeszcze lepszych usług setkom klientów w Polsce.

Cieszymy się na przyjemną i konstruktywną współpracę.

Informacje o Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. można znaleźć na Portalu GMP+.

Odwiedzajcie naszą stronę internetową, aby sprawdzić wszystkie Organizacje Certyfikujące zatwierdzone przez GMP+ International.