Nowe limity działania dla mykotosyn (DON, ZEA i OTA)

wtorek, 17 września 2019

Niedawno International Expert Committee (IEC) zdecydował o ustanowieniu nowych limitów działania dla mykotoksyn (deoksyniwalenol, zearalenon i ochratoksyna A) w dokumencie GMP+ BA1 „Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz”.

Wszystkie zmiany są dostępne w uaktualnionym GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz.

Dotyczą one:

  • Przyjęcia Rekomendacji UE Nr 2006/576/EC jako limitów działania dla deoksyniwalenolu (DON, zearalenonu (ZEA) i ochratoksyny A (OTA) dla:
    • materiałów paszowych używanych w innych celach niż bezpośrednie skarmianie oraz
    • mieszanek paszowych, dla których GMP+ International nie ustaliła limitów.