Procedura monitoringu aflatoksyny B1

wtorek, 17 września 2019

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. Z uwagi na nadchodzący nowy zbiór kukurydzy przy klasyfikacji krajów uwzględniono również informacje o warunkach jego wzrostu i zbioru. Ponadto zwrócono uwagę na kraje, w których możliwe pomieszanie ze starym zbiorem (2018) z krajów o wysokim ryzyku może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz. W oparciu o te kryteria, zdecydowano na początku zbiorów roku 2019, że wszystkie kraje powinny być najpierw zaklasyfikowane jako Średnie, za wyjątkiem 17 krajów niskiego ryzyka i jednego kraju wysokiego ryzyka.


Zmienione Profile Ryzyka:
Rumunia - podwyższone z Niskiego na Średnie
Słowacji - podwyższone z Niskiego na Średnie
Węgry - podwyższone z Niskiego na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z 
Rumunia musi być analizowana z większą częstotliwością
Słowacji musi być analizowana z większą częstotliwością
Węgry musi być analizowana z większą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 23 wrzesień 2019 r.

Uwaga :

Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.


Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danychGMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty. Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

Kolejna zmiana w procedurze

Dodano uwagę dotyczącą pobierania prób kukurydzy składowanej bez możliwości dostępu.

 

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

 

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2018 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

5 sierpień 2019

Ukrainy

Niskie> Średnie

5 marca 2019

Rumunii

Średnie > Niskie

1 lutego 2019

Słowacji

Średnie > Niskie

17 grudnia 2018

Rumunii

Ukrainy

Węgry

Średnie > Niskie

Wysokie > Średnie

Średnie > Niskie

17 wrzesień 2018

Indie

Bulgaria

Kanada

Chorwacja

Słowacja

Hiszpania

Czechy

Wysokie > Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie


Pytania?

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić+31 (0)70 307 4120.