Zmiany w GMP+ BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz

wtorek, 17 grudnia 2019

Ostatnio, International Expert Committee (IEC) zdecydował o zatwierdzeniu kilku zmian w GMP+ BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz.

Zmiany są dostępne w uaktualnionym GMP+ BA1 i dotyczą:

  • Zmiany w związku z przepisami prawa paszowego: W wyniku opublikowania Rozporządzenia (UE) Nr 2019/1869 zmieniającego i korygującego Aneks 1 do Dyrektywy 2002/32/EC (dotyczącej substancji niepożądanych), zmieniono limity dla arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, wolnego gossypolu, sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB oraz niedioksynopodobnych PCB w niektórych paszach dla zwierząt.
  • Nazwa substancji niepożądanej “Węglowodory (C10-C40) – kod 24” została zastąpiona przez “Węglowodory olejów mineralnych (C10-C40)”
    Skutki dla bazy danych GMP+ Monitoring database. Od teraz nazwa substancji niepożądanej dla kodu 24 to “Węglowodory olejów mineralnych (C10-C40)”.
  • Nikiel (C30): Nazwa grupy pasz, dla których obowiązuje limit została zmieniona na bardziej klarowną „Tłuszcze paszowe” są zastąpione przez „Oleje i tłuszcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego”.
  • Rozdział 4 “Poziomy pozostałości pestycydów w paszach”: Kwestionariusze dla określania / wyliczania prawidłowego MRL zostały uaktualnione. W rozdziale 4 uwzględniono nowe informacje dotyczące „Współczynnika podziału oktanol/woda” oraz wprowadzono niewielkie zmiany (uaktualniono stare linki).