FAO publikuje raport

czwartek, 28 listopada 2019

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w listopadzie raport „Zagrożenia związane z paszami dla zwierząt”? Jest to raport końcowy z posiedzenia FAO w maju 2015.

To spotkanie ekspertów dokonało przeglądu i omówienia potencjalnych zagrożeń w paszach, pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego, w tym mikroorganizmów patogennych, mykotoksyn, metali ciężkich, dioksyn, diobenzofuranów i PCB, pozostałości leczniczych środków weterynaryjnych i pestycydów oraz radionuklidów. Opisano zagrożenia, ich występowanie w paszach, jak również transfer z pasz do żywności, znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, wpływ na zdrowie zwierząt oraz występujące problemy i trendy.

Raport zawiera wnioski i rekomendacje z posiedzenia ekspertów i zaktualizowany przegląd obecnego stanu wiedzy na temat zagrożeń związanych z paszami, łącznie z technologiami produkcji pasz i produktów paszowych o rosnącym znaczeniu, takich jak owady, wycofane środki spożywcze, produkty uboczne z produkcji żywności oraz produkty uboczne z biopaliw.

GMP+ International korzysta z tych informacji, obok innych źródeł, przy ocenie nowych i istniejących zagrożeń.

Cały raport jest dostępny na naszym portalu, w sekcji Feed Support Products. Musisz się zalogować, aby przeczytać ten raport.