Synergia dla przyszłości bezpieczeństwa pasz (i żywności)

czwartek, 19 grudnia 2019

GMP+ International wraz z różnymi zrzeszeniami zwiększają wspólne wysiłki dla zapewnienia synergii bezpieczeństwa pasz (i zywności) poprzez wiedzę i doświadczenie.

Razem jesteśmy silniejsi!

Jedna z naszych głównych wartości to “razem”. Zapewnienie, że każdy członek wspólnoty jest zaangażowany i odpowiedzialnie dzieli się wiedzą, doświadczeniem i ideałami. Jest to jeden z nieukrywanych składników sukcesu GMP+ International, wszyscy razem, ręka w rękę.

Ukraińskie Zrzeszenie Nasion Oleistych (Słonecznika) UKROLIYAPROM

15 października 2019 GMP+ International i Ukraińskie Zrzeszenie Nasion Oleistych (Słonecznika) UKROLIYAPROM podpisały porozumienie o współpracy mające na celu promowanie wśród ich członków wiedzy i świadomości odnośnie bezpieczeństwa pasz (i zywności), poprzez wymianę informacji, rozwój rynku, aktualizację i organizowanie imprez. Zrzeszenie reprezentuje 90% całego ukraińskiego przetwórstwa nasion oleistych i produkcji oleju. W związku z tym korzyści odniosą producenci i konsumenci oleju na cele spożywcze oraz produktów ubocznych na cele paszowe.

Odnowione porozumienie z Duurzame Zuivelketen (Sustainable Dairy Chain – Zrównoważony Łańcuch Mleczarski) 

Partner od 2015 roku, Duurzame Zuivelketen był jednym z pierwszych wspólpracowników naszego systemu Feed Safety Assurance (FRA) scheme. Ostatnio to porozumienie o wspólpracy zostało odnowione na kolejne 4 lata.

W ramach współpracy opracowano wspólnie GMP+ MI103 Responsible Dairy Feed, który muszą stosować firmy paszowe łacznie ze standardem GMP+ B100 Feed Responsibility Management System, aby mogły być certyfikowane w zakresie Responsible Dairy Feed (Odpowiedzialne Pasze dla Bydła Mlecznego).

Zapraszamy także i Was!

Obecnie GMP+ International ma 39 partnerów i nadal poszukuje współpracowników na całym swiecie. Jeśli chcielibyście zostać partnerem, skontaktujcie się z naszym działem Business Development.