Projekty poprawione po uwzględnieniu wyników badań satysfakcji klienta

poniedziałek, 30 marca 2020

Opinia naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Wspólnie z agencją Satius B.V. przeprowadziliśmy dwa niezależne i obiektywne badania satysfakcji klienta (CSS), w 2017r. i w końcu 2019 roku, aby sprawdzić jak postrzegane są nasze produkty i usługi oraz jakie ulepszenia możemy wprowadzić.

W 2017 roku przeprowadziliśmy pierwsze CSS, tak zwane spotkanie zero. Wynikiem był plan działania zawierający udoskonalenia. Następnie testowaliśmy go z naszymi klientami w trakcie etapu nazwanego spotkanie jeden. Klienci holenderscy i niemieccy odpowiedzieli na pytania dotyczące ich doświadczeń z GMP+ International poprzez kwestionariusze online i bezpośrednie wywiady indywidualne.

Plan udoskonaleń

W ramach planu udoskonaleń określono różne działania, które mają jeszcze lepiej dostosować nasze produkty i usługi do potrzeb klientów. Kilka projektów, takich jak #ProjectGMP+2020, egzamin cyfrowy czy udostępnianie wiedzy, zostało ulepszonych dzięki planowi udoskonaleń.

Plan udoskonaleń został zatwierdzony przez Zarząd, co wzmocniło jego znaczenie. Jednak nie jest to koniec wdrażania planu udoskonaleń. Będziemy nadal aktywnie działać na rzecz poprawy naszych usług.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy nadal udoskonalać nasze produkty i usługi z pomocą Waszej opinii.