Pojazdy kombinowane z ze zbiornikami elastycznymi dopuszczone

wtorek, 17 grudnia 2019

Pojazdy kombinowane z elastycznymi zbiornikami wielokrotnego użycia są dopuszczone, pod ścisłymi warunkami, do przewozu pasz zabezpieczanych GMP+ International. Zgodnie z Artykułem 11.1 dokumentu GMP+ A1 Przepisy Ogólne, zezwala się na wykorzystywanie pojazdów kombinowanych, gdy tylko spełniają one wszystkie ustalone wymogi.

Takie pojazdy kombinowane zostały specjalnie zaprojektowane z elastycznym zbiornikiem, aby wykorzystać dostępną pojemność ładunkową w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny i wydajny. 

Elastyczne zbiorniki ładunkowe

Poprzednio dozwolone były jedynie pojazdy kombinowane ze stałymi ładowniami. Jednak postęp technologiczny wciąż idzie naprzód. W ostatnich latach prowadzono wiele prac nad rozwojem nowej generacji pojazdów kombinowanych. Elastyczne zbiorniki ładunkowe zostały znacznie ulepszone. 

GMP+ International wspiera ten rozwój. W szczególności z punktu widzenia ekonomicznego wykorzystywania ładowni, środowiska oraz innowacji. W rezultacie pojazdy kombinowane z elastycznymi zbiornikami ładunkowymi zostały dopuszczone w systemie GMP+ FC scheme, ze skutkiem natychmiastowym. 

Dodatkowe wymogi

Opracowano dodatkowe wymogi, aby zapewnić bezpieczeństwo pasz. Te wymogi muszą być spełnione w odniesieniu do sprzętu, specyfikacji technicznych i zarządzania (jako uzupełnienie już istniejących wymogów). Można zapoznać się z tymi wymogami w aneksie, zostaną one również włączone w nową wersję GMP+ B4 Transport na stronie internetowej GMP+ International.