Badanie FSP: pierwsze wyniki

poniedziałek, 30 września 2019

Poprzez Feed Support Products pomagamy Wspólnocie GMP+ we wdrażaniu i zarządzaniu GMP+ Feed Safety Management System.

Od 5 sierpnia do 15 września przeprowadziliśmy we współpracy z niezależną agencją badawczą  Satius B.V.    badanie opinii Wspólnoty GMP+ na temat naszego Feed Support Products. Poprosiliśmy członków Wspólnoty GMP+ o wypełnienie online ankiety i podzielenie się z nami doświadczeniami i informacją zwrotną odnośnie różnych produktów i usług FSP.  W uzupełnieniu badania zamierzamy przeprowadzić szereg indywidualnych wywiadów. Obecnie, gdy badanie online jest zakończone, możemy podzielić się wstępną informacją odnośnie uzyskanych wyników.

Ogółem w badaniu online udział wzięło 688 członków z 37 krajów z całego świata. Nasze produkty i usługi FSP otrzymały średnią ocenę 7.3 (w skali of 1 do 10). Różne elementy FSP uzyskały ocenę pozytywną, ale badanie wykazało również, że nasza Wspólnota GMP+ nie zawsze jest z nimi zaznajomiona. Poszczególne części FSP były oceniane w skali od 1 do 6, gdzie 6 było oceną najwyższą. Okazało się, że BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz (4.7), Product lists (4.3) oraz dokumenty GMP+ D (4.3) są oceniane najwyżej. GMP+ Monitoring Database uzyskała najniższą ocenę, na poziomie 3.4. Będziemy intensywnie pracować nad ustaleniem gdzie można wprowadzić usprawnienia.  

Kolejne kroki

W nadchodzących miesiącach przeanalizujemy wyniki całego badania. Wspólnie z firmą Satius opracujemy konkretny plan ulepszeń, którym oczywiście podzielimy się z Państwem. W trakcie roku 2020 zamierzamy podjąć konkretne działania w celu uwzględnienia uzyskanej informacji zwrotnej w naszych produktach i usługach FSP.

Pragniemy podziękować Wspólnocie GMP+ za czas poświęcony wypełnieniu naszej ankiety.