Pierwsze spotkanie harmonizacyjne w Kuala Lumpur

czwartek, 28 listopada 2019

Odnotowujemy rosnące zainteresowanie certyfikacją GMP+ w Azji. Z tego powodu organizujemy dodatkowe spotkanie harmonizacyjne w Kuala Lumpur.

W GMP+ International wierzymy, że ważne jest dzielenie się wiedzą i koordynowanie tego z potrzebami Organizacji Certyfikujących na całym świecie.

Dlatego organizujemy pierwsze spotkanie harmonizacyjne w Azji, 11 marca 2020r. W trakcie spotkania myślą przewodnią będzie dzielenie się wiedzą i omawianie aspektów praktycznych. Ponadto skupimy się na następujących tematach:

  • Transport pasz
  • GMP+ BA10 (Zakupy)
  • Minimalne wymogi dla pobierania prób i analiz
  • Kwalifikowanie audytorów

Aby szerzyć wiedzę o certyfikacji GMP+, audytorzy GMP+ będą zachęcani do wzięcia udziału w spotkaniu harmonizacyjnym, obok koordynatorów GMP+. Spotkanie odbędzie się kilka dni przed pierwszym egzaminem cyfrowym. Ta harmonizacja może zastąpić Waszą regulaminową harmonizację.

Pytania i / lub pomysły?

Podziel się z nami swoimi pytaniami i/ lub pomysłami. Zależy nam na określeniu jakimi innymi tematami moglibyśmy się zająć.

Dla przykładu: wymogi z dokumentów A/B/C/D, #ProjectGMP+2020, egzamin cyfrowy lub inne zagadnienia. Nie wahaj się poinformować nas poprzez: certification@gmpplus.org.