Czy (dodatkowa) certyfikacja GMP+ International obowiązuje moją firmę?

piątek, 31 stycznia 2020

Chociaż certyfikacja GMP+ jest obowiązkowa, z uwagi na niedobór zatwierdzonych audytorów GMP+ poza Europą, nie zawsze jest możliwość certyfikowania firm.

Certyfikacja GMP+ jest obowiązkowa, jeśli Wasza firma prowadzi działalność GMP+ związaną z zakresami:

 • Transport pasz, Transport drogowy
 • Transport pasz, Transport śródlądowymi drogami wodnymi
 • Frachtowanie w Transporcie śródlądowymi drogami wodnymi
 • Frachtowanie w Transporcie morskim
 • Frachtowanie w Żegludze przybrzeżnej
 • Frachtowanie w Transporcie kolejowym

Przykładami dla obowiązkowej certyfikacji GMP+ są:

 1. Firma, która transportuje (transportem drogowym / statkiem żeglugi śródlądowej) pasze jako usługę dla strony trzeciej.
 2. Producent / handlowiec, który transportuje (transportem drogowym / transportem żeglugi śródlądowej) produkty własne do stron trzecich (produkty pakowane i niepakowane).
 3. Producent / handlowiec, który zleca transport pociągiem (kolejowy) lub statkiem (przybrzeżnym) / statkiem żeglugi śródlądowej.

Wasza firma nie musi być certyfikowana, w przypadku (tak zwany transport wewnętrzny, patrz definicja GMP+ A2):

 1. Transportu w obrębie zakładu firmy.
 2. Transportu pomiędzy różnymi lokalizacjami tej samej firmy.

Zmiany

 • Prośby o wyłączenia od wymogów GMP+ mogą być składane jedynie do 30 września 2020.
 • Przyznane wyłączenia dla certyfikacji Transport & Frachtowanie poza Europą są ważne do 1 stycznia 2021, jednak do tego czasu te działania GMP+ muszą być zabezpieczone przez firmę certyfikowaną GMP+ zgodnie z odpowiednimi wymogami GMP+.
 • Od 1 stycznia 2021 dodatkowa certyfikacja GMP+ jest obowiązkowa dla odpowiedniego(-ch) zakresu (-ów).