Systemy bezpieczeństwa pasz w Europie jednoczą się w celu harmonizacji

środa, 20 listopada 2019

Protokół Ustaleń odnośnie przedłużenia o jeden rok czasowego wzajemnego uznawania pomiędzy OQUALIM i AIC, GMP+ International, OVOCOM i QS wchodzący w życie od 1 stycznia 2020r.

 

W dniu 19 listopada cztery organizacje: AIC, GMP+ International, OVOCOM, QS podpisały Protokół Ustaleń (PU) z OQUALIM w celu kontynuacji działań w kierunku pełnego wzajemnego uznawania.

Od 1 stycznia 2020 jedynie firmy z ważnym certyfikatem OQUALIM w zakresie ‘RCNA International’ maja prawo dostarczać pasze lub usługi do innych systemów. 

Certyfikowane zakłady muszą spełniać wymogi specjalne określone w Aneksie 1: „Minimalne wymogi dla wyboru, monitorowania i ewaluacji dostawców”. 

Wymagane jest również przeprowadzenie niezapowiedzianego audytu.

Standard RCF OQUALIM dla produkcji materiałów paszowych nie jest objęty tym uznawaniem. Zatem certyfikowani „RCNA International ‘ producenci mieszanek paszowych lub premiksów muszą korzystać z dostawców certyfikowanych (certyfikacja GMP+ FSA, FCA, FEMAS lub QS) lub stosować procedurę Gatekeeper’a dla Przetworzonych Materiałów Paszowych.

Przedłużenie czasowego wzajemnego uznawania obejmuje następujące działalności

  • Produkcja mieszanek paszowych, pasz mineralnych, pasz płynnych, preparatów mlekozastępczych i premiksów oraz:
  • Dystrybucja i handel mieszankami paszowymi, paszami mineralnymi, paszami płynnymi, preparatami mlekozastępczymi, premiksami, materiałami paszowymi i dodatkami do pasz dla zwierząt, o ile działalności te są połączone z działalnością wytwórczą.

Czasowe uznawanie jest ważne na okres przejściowy 1 roku (1/1/2020 – 31/12/2020), w którym wszystkie zaangażowane strony będą dalej prowadzić działania w kierunku pełnego uznawania.