Możliwość uzyskania certyfikacji GMP+ przez producentów produktów z przetworzonego białka zwierzęcego (PAP)

czwartek, 31 października 2019

Prawodawstwo UE nakłada pewne ograniczenia na przetwarzanie produktów PAP w paszach. Jednakże takie ograniczenia mogą nie obowiązywać w innych krajach. GMP+ International chciałaby wyjaśnić, co to oznacza dla certyfikowanych przez nią firm na całym świecie.

W minionych miesiącach GMP+ International była kontaktowana przez firmy produkujące przetworzone białko zwierzęce (PAP) pytające czy mogą zostać certyfikowane w ramach certyfikacji GMP+ FSA. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić pewne wyjaśnienia na ten temat.

Co to są produkty PAP?

W kontekście systemu GMP+ FSA przetworzone białko zwierzęce (przeznaczone do spożycia przez zwierzęta) oznacza białko zwierzęce, które zostało poddane obróbce tak, aby uczynić je nadającym się do bezpośredniego użycia jako pasza lub jako składnik paszy dla zwierząt. Obejmuje to mączkę rybną, mączkę mięsną, mączkę kostną, mączkę z kopyt, mączkę z rogów, mączkę z krwi, mączkę z pierza, suszone skwarki i inne podobne produkty, łącznie z mieszankami zawierającymi te produkty.

Czy firmy produkujące i przetwarzające PAP mogą zostać certyfikowane GMP+ FSA?

Jeśli spełniają one wszystkie wymogi określone w odpowiednim standardzie GMP+ FSA, tak. System GMP+ FSA koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa produktów paszowych w całym łańcuchu paszowym. Jednak certyfikacja GMP+ FSA nie oznacza licencji na używanie PAP w paszach. Jeśli w jakimś kraju stosowanie PAP w paszach jest zabronione, firmy muszą respektować wymogi ustalone przez przepisy prawa krajowego.

Czy potrzebuję specjalnego pozwolenia aby pracować z PAP?

W większości krajów odpowiednie władze odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu firmom pozwoleń na budowę zakładów, w których przetwarza się białko zwierzęce. Jest bardzo ważne, aby uczestnicy uzyskali wymagane pozwolenia od swoich władz krajowych, zanim zostaną certyfikowani.

Po więcej informacji kliknij tutaj lub zapoznaj się z  GMP+ D3.5 Gdzie zaczyna się certyfikacja GMP+ FSA? Punkt 4.1.9.