Procedura monitoringu aflatoksyny B1 w kukurydzy i produktach ubocznych kukurydzy

czwartek, 1 lutego 2024

Zmiana profilu ryzyka dla Ukraina i Departamenty południowej Francji

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. 

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Ukraina - obniżonez Średnie na Niskie
  • Południowa Francja - obniżonez Średnie na Niskie (dotyczy to działów 85, 79, 86, 17, 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43, 71, 39, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26, 24, 33, 40, 64, 47, 46, 82, 32, 65, 31, 81, 12, 09, 48, 30, 34, 11, 66, 05, 04, 06, 83, 84 i 13)

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

  • Ukraina może być analizowana z mniejszą częstotliwością
  • departamenty południowej Francji - może być analizowana z mniejszą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 1 luty 2024 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie
Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny & TS 1.7 Monitoring – Appendix

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Uwaga

Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1/TS 1.5 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1/TS 1.5, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

- Jeśli wynik analizy jest w ppb, musisz najpierw przeliczyć go na mg/kg.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2023 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Ostateczny termin wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

18 września 2023 r.

Ukraina

Republika Czeska

Departamenty
południowej Francji: 85,
79, 86, 17, 16, 87, 23, 19,
03, 63, 15, 43, 71, 39, 42,
69, 01, 74, 73, 38, 07, 26,
24, 33, 40, 64, 47, 46, 82,
32, 65, 31, 81, 12, 09, 48,
30, 34, 11, 66, 05, 04, 06,
83, 84 i 13

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie

 

 

 

 

 

Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.