Procedura monitoringu aflatoksyny B1 w kukurydzy i produktach ubocznych kukurydzy

piątek, 8 marca 2024

Zmiana profilu ryzyka dla Ukraina

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. 

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Ukraina - podwyższone z Niskie na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

  • Ukraina musi być analizowana z większą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 14 marcu 2024 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie
Więcej informacji znajduje się w  TS 1.7 Monitoring – Appendix.

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Uwaga

Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1/TS 1.5 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1/TS 1.5, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

- Jeśli wynik analizy jest w ppb, musisz najpierw przeliczyć go na mg/kg.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2023 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Ostateczny termin wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

 

Ukraina

Departamenty
południowej Francji: 85,
79, 86, 17, 16, 87, 23, 19,
03, 63, 15, 43, 71, 39, 42,
69, 01, 74, 73, 38, 07, 26,
24, 33, 40, 64, 47, 46, 82,
32, 65, 31, 81, 12, 09, 48,
30, 34, 11, 66, 05, 04, 06,
83, 84 i 13

Średnie > Niskie

Średnie > Niskie

 

 

 

 

18 września 2023 r.

Ukraina

Republika Czeska

Departamenty
południowej Francji: 85,
79, 86, 17, 16, 87, 23, 19,
03, 63, 15, 43, 71, 39, 42,
69, 01, 74, 73, 38, 07, 26,
24, 33, 40, 64, 47, 46, 82,
32, 65, 31, 81, 12, 09, 48,
30, 34, 11, 66, 05, 04, 06,
83, 84 i 13

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie

 

 

 

 

 

Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.