Procedura monitoringu aflatoksyny B1

środa, 11 grudnia 2019

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla kilku krajów.

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. 

Zmienione Profile Ryzyka:

Włochy – obniżone z Wysokie na Średnie
Ukraina - obniżone z Średnie na Niskie
Węgry - obniżone z Średnie na Niskie 

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z 
Włochy może być analizowana z mniejszą częstotliwością
Ukraina może być analizowana z mniejszą częstotliwością
Węgry może być analizowana z mniejszą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 11 grudnia 2019 r.

Uwaga :

Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.


Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danychGMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty. Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

Kolejna zmiana w procedurze

Tabela z podsumowaniem głównych warunków została zmieniona.

 

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2019 r żadnych profili ryzyka krajów pochodzenia zostały zmienione.

 

Pytania?

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić+31 (0)70 307 4120.