Konsultacje publiczne kolejnym krokiem Wspólnoty GMP+.

czwartek, 26 marca 2020

#ProjectGMP+2020 został zapoczątkowany się w grudniu 2018r. i bardzo dużo pracy zostało ostatnio wykonane przez Grupę Roboczą. Specjalnie opracowane zasady systemu nadały kierunek #ProjectGMP+2020 i stanowiły wytyczne dla nas, jako Grupy Roboczej, w trakcie dokonywania wyborów przy pisaniu od nowa standardów. W grudniu 2019r. wyniki pozwoliły na rozpoczęcie tak zwanych konsultacji publicznych.

Stan konsultacji publicznych

Konsultacje publiczne zostały ogłoszone po prawie dwóch latach słuchania, wizyt, pisania i pisania od nowa, wspólnie z Grupą Roboczą i różnymi interesariuszami. Po 3 miesiącach otrzymano 88 odpowiedzi od, między innymi, firm certyfikowanych GMP+, audytorów, konsultantów, organizacji partnerskich i innych zainteresowanych stron.

Otrzymane odpowiedzi dotyczyły wszystkich proponowanych dokumentów. Reakcje były bardzo różne i zawierały konkretne propozycje zmian, pytania odnośnie interpretacji wymogów, jak również miłe słowa na temat jasnego przedstawienia warunków i struktury nowego GMP+ FSA module 2020.

Potwierdza to, że jesteśmy na dobrej drodze. Wysoko cenimy wszystkie odpowiedzi i będziemy je rozważać i oceniać w oparciu o zasady systemu.

Następne kroki

Marzec i kwiecień będą poświęcone spotkaniu Grupy Roboczej. Z uwagi na epidemię Covid-19 musimy się nią zająć niezwłocznie, jednak chcemy czynić postępy w projekcie. Odbędą się dyskusje na temat propozycji uzyskanych w konsultacjach publicznych a dotyczących Standardu Podstawowego i Zapisów Technicznych. Przedstawimy również grupie roboczej standardy z GMP+ FSA module 2020, które nie były dotąd dyskutowane. Wdrożymy zatem rekomendacje Grupy Roboczej, aby opracować ostateczny kształt standardów dla GMP+ FSA module 2020.

W końcu, włożono ostatnio dużo wysiłku w napisanie od nowa wymogów dla GMP+ FRA module oraz wymogów dla Organizacji Certyfikujących. Pracowała nad tym osobna Grupa Robocza i przedstawiła swoje zalecenia w tych kwestiach.

W maju 2020 wszystkie nowe dokumenty łącznie ze wskazówkami zostaną skoordynowane przez International Expert Committee (IEC) i odpowiednie podkomitety. Celem jest wypracowanie możliwości zaprezentowania 1 lipca 2020 ostatecznej wersji projektu GMP+ 2020 scheme na naszej stronie internetowej.

Wersja ta zostanie następnie przedłożona Accreditation Council celem zatwierdzenia. Gdy tylko otrzymamy zatwierdzenie, udostępnimy ją Wam umieszczając nowy GMP+ 2020 scheme na naszej stronie internetowej.

Aktualizacja Planowania

Na stronie internetowej projektu można znaleźć zaktualizowany plan pracy nad #ProjectGMP+2020. Zwracamy uwagę, że podane daty są wstępne i mogą być zmieniane zgodnie z postępem prac nad projektem.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Odwiedź specjalną stronę internetową projektu, gdzie można znaleźć najnowsze informacje odnośnie projektu oraz dokumentację do pobrania. Chcemy zaangażować Was w ten projekt, dlatego spodziewajcie się kwestionariuszy, gdy tylko będą dostępne.

Upewnij się, że zarówno Wy, jak i Wasi koledzy otrzymujecie Biuletyny GMP+, aby na bieżąco dostawać informacje i aktualizacje odnośnie #ProjectGMP+2020, sprawdzaj regularnie naszą stronę internetową i dołącz do nas na  LinkedIn.

Jeśli chcecie podzielić się z nami Waszymi uwagami lub macie pytania, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ Helpdesk.