GMP+ FSA został uproszczony. Teraz chcemy poznać waszą opinię.

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Po ponad dwóch latach słuchania, przeglądów, pisania i pisania od nowa, wspólnie z Grupami Roboczymi i różnymi interesariuszami chcemy podzielić się z Wami wynikami ProjectGMP+2020. W reakcji na komentarze i informacje zwrotne od naszej wspólnoty, moduł GMP+ FSA został poddany renowacji.

Od chwili powstania w 1992 roku GMP+ International rozwinęła się od firmy oferującej podstawowe ramy bezpieczeństwa holenderskiemu przemysłowi paszowemu do systemu certyfikacji pasz o zasięgu światowym, z ponad 18.000 uczestników. Na przestrzeni tych lat wraz z rosnąca liczbą zakresów i dokumentów nasz system częściowo stracił na przejrzystości. Po starannym wysłuchaniu opinii naszej wspólnoty postanowiliśmy, że czas to zmienić. Wspólnie z liczną grupą interesariuszy, dokonaliśmy uproszczenia modułu GMP+ FSA. Dzisiaj, z dumą przedstawiamy po raz pierwszy wstępne rezultaty naszej pracy. Wierzymy, że udało nam się uprościć nasze standardy, a równocześnie utrzymać taki sam wysoki poziom zapewniania bezpieczeństwa pasz. Nasz moduł GMP+ FSA zmieni się w trzech wymiarach: 

  1. Restrukturyzacja: Będzie tylko JEDNA ogólna część zawierająca wymogi Feed Safety Management dla WSZYSTKICH firm. Dla specyficznych działalności, będą wprowadzone wymogi specjalne.
  2. Czytelny: Nowy moduł GMP+FSA będzie dużo łatwiejszy do czytania i zrozumienia.
  3. Zorientowany na cel: nacisk zostanie położony na obowiązkowy cel, w dużo mniejszym stopniu na proces. Daje to uczestnikom więcej swobody z określaniu, co działa w ich przypadku.

 
Konsultacje Publiczne 

Od 9 grudnia 2019 rozpoczyna się trzymiesięczny okres Konsultacji Publicznych, w czasie którego zachęcamy do przekazywania nam Waszej informacji zwrotnej i opinii na temat propozycji dokumentów. Zapraszamy do udziału w Konsultacjach Publicznych. 

                                                                                           Wejdź na tę stronę, aby wziąć udział.

Każdy komentarz, który otrzymamy, będzie dokładnie rozpatrzony zgodnie z zasadami systemu (webpage). 
Propozycje ulepszeń będą przedyskutowane przez Grupę Roboczą i zatwierdzone przez International Expert Committee. 
W efekcie powstanie końcowy moduł GMP+ FSA. Wysoko cenimy Wasza opinię, ponieważ jedynie działając razem możemy osiągnąć Bezpieczeństwo Pasz na Świecie.
 

Johan den Hartog 
Managing Director, GMP+ International