Aktualizacja GMP+ MI105 GMO Controlled

czwartek, 27 lutego 2020

Standard GMP+ MI105 GMO Controlled został uaktualniony we wspólpracy z Verband Lebensmittel ohne Gentechnike.V.(VLOG ). Standard może być stosowany natychmiast, lecz obowiązuje od 1 lipca 2020r.

Pełna wersja uaktualnionego standardu GMP+ MI105 GMO Controlled jest dostępna na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy główne zmiany:

  • Standard może teraz być stosowany dla produkcji dodatków paszowych i premiksów GMO Controlled;
  • Firmy przechowalnicze i przeładunkowe muszą obecnie być certyfikowane, gdy przechowują i/lub przeładowują pasze GMO Controlled;
  • Badania na GMO muszą być wykonywane przez laboratorium uznawane przez VLOG;
  • Plan monitoringu musi zawierać nazwę laboratorium uznawanego rzez VLOG, które wykonuje badania GMO.

Od sierpnia 2018 standard GMP+ MI105 GMO Controlled jest zaakceptowany jako standard równoważny standardowi VLOG. Pozwala to firmom certyfikowanym GMP+ dostarczać pasze GMO Controlled do farmerów, którzy dostarczają na rynek produkty końcowe non-GMO (mięso / mleko / jaja).

W dniu 1 września 2019 VLOG opublikował nowy standard. Aby utrzymać akceptację przez VLOG, GMP+ International razem z grupą roboczą uaktualniła standard GMP+ MI105 GMO Controlled. VLOG zaakceptował uaktualniony standard jako równoważny nowemu standardowi VLOG.