Zmieniamy GMP+ Academy

czwartek, 28 listopada 2019

Wiedza odnośnie Feed Safety Management jest kluczem do przyszłości międzynarodowego biznesu paszowego. Ten fakt został podkreślony w czasie międzynarodowej konferencji z okazji 25 rocznicy powstania GMP+ w Amsterdamie, w listopadzie 2017r.

Obecnie przekazywanie wiedzy odbywa się poprzez udostępnianie informacji i oferowanie okazjonalnych  szkoleń, na przykład za pośrednictwem GMP+ Academy. Jednakże, z wielu powodów, przyszedł czas na uruchomienie nowych dróg przekazywania wiedzy:   

  • Aby podnieść poziom wiedzy zaangażowanych stron, tym samym zmniejszając ryzyka dla Feed Safety.
  • Aby podtrzymywać stan wiedzy: nowe zjawiska, przemyślenia, badania nad Feed Safety powinny być dostosowane do właściwych odbiorców docelowych.
  • Istnieje rosnące zapotrzebowanie na wiedzę odnośnie bezpieczeństwa pasz ze strony firm spoza Europy Północno-Zachodniej.
  • Specyficzne grupy docelowe mają specjalne potrzeby. To wymaga podejścia dostosowanego do klienta.
  • Wspólnota GMP+ oczekuje profesjonalnego podejścia na temat Feed Safety od wiodących instytutów i organizacji. Takie podejście i współpraca z ośrodkami wiedzy muszą być dalej rozwijane.

Przekazywanie wiedzy musi być bardziej zintegrowane, ustrukturyzowane i planowane w sposób bardziej proaktywny niż dotychczas. Dlatego podjęliśmy decyzję o zbadaniu potrzeb rynku i restrukturyzacji GMP+ Academy. Szefem tego projektu jest Hans Lodders, który specjalizuje się w tworzeniu nowych organizacji ukierunkowanych na rozwój zdolności i dzielenie się wiedzą. Razem z Ilse van Dijk, fachowcem od Szkoleń & Rozwoju, stanowią główny trzon zespołu.

Aktualnie jesteśmy na etapie badania potrzeb (potencjalnych) klientów. Robimy to poprzez wywiady z wieloma interesariuszami, takimi jak konsultanci i firmy. Kolejne półtora roku będzie poświęcone restrukturyzacji akademii przy wykorzystaniu modelu lean start up. Oznacza to również, że na początku  przyszłego roku uruchomimy pilotażowy e-learning, wykorzystując doświadczenia uczestników w celu optymalizacji oferowanego szkolenia. Będziemy o tym informować.