Udane szkolenia na temat FRA dla Jednostek Certyfikujących

wtorek, 30 stycznia 2024

W dniach 19 i 21 grudnia 2023r. GMP+ International przeprowadziła udane szkolenia na temat modułu GMP+ FRA i związanych z nim standardów dla odpowiedzialnej społecznie soi i pasz dla zwierząt. Z dniem 1 stycznia 2024 wprowadzono różne zmiany w systemie w module FRA i opublikowano nowy standard MI 5.6 Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie. To dobry czas na zorganizowanie szkolenia z tego zakresu, przeznaczonego w szczególności dla koordynatorów i audytorów z Jednostek Certyfikujących.

62 uczestników

W szkoleniu wzięło udział łącznie 62 uczestników z różnych krajów. Podczas pierwszej części szkolenia, prowadzonej przez Marjolein van Huik, GMP+ FRA scheme manager, uczestnicy otrzymali informacje o: module GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA) w ujęciu ogólnym, wyjaśnienia na temat R5.0 Feed Responsibility Management System oraz modeli łańcucha dostaw.

Druga część szkolenia, którą poprowadził Stan Hendriks, Scheme & Customer Service Officer, skupiała się na podobieństwach i różnicach pomiędzy różnymi standardami GMP+ FRA dotyczącymi soi odpowiedzialnej społecznie i odpowiedzialnych społecznie pasz dla zwierząt. Obok innych tematów, przyjrzeliśmy się bliżej zakresom (określonym przez działalność, zatwierdzone produkty i gatunki zwierząt), kwestii jaka soja jest akceptowana i akceptowanym modelom łańcucha dostaw.

Przykłady wzięte z życia

Szkolenia kończą się częścią praktyczną skupioną na dokumentacji związanej z zakupem soi i/lub kredytów oraz ocenie systemu księgowości materiałowej. Ponadto omawiano przykłady dotyczące praktycznych działań w konkretnych sytuacjach.

Wszyscy uczestnicy – 62 osoby – otrzymali certyfikat potwierdzający udział. Dzięki temu spełniają jeden z wymogów do przeprowadzania audytów w firmach i jeden z wymogów, aby zostać szkoleniowcem GMP+ FRA, i mieć kwalifikacje, aby w przyszłości szkolić audytorów.

Marjolein i Stan są bardzo zadowoleni ze zorganizowanego szkolenia. To szkolenie dało dobre podstawy dla modułu GMP+ FRA. Uczestnicy byli bardzo zmotywowani i wykazali się dobrym zrozumieniem tematu, biorąc pod uwagę zadawane pytania. Podnoszono istotne kwestie i prowadzono ciekawe dyskusje podczas omawiania przykładów. GMP+ jest przekonana, że transfer wiedzy to istotna część skutecznej weryfikacji wymogów określonych w module GMP+ FRA.

Jeśli chcecie być certyfikowani w jednym lub więcej zakresów modułu GMP+ FRA, prosimy skontaktować się z Waszą Jednostką Certyfikująca.