Taryfa GMP+ International 2020

poniedziałek, 25 listopada 2019

Dokument GMP+ C4 taryfa 2020 zawiera stawki dla składek Organizacji Certyfikujących oraz firm certyfikowanych GMP+. Postawą ustalania tych stawek jest zasada, że przychody muszą pokrywać koszty. Obejmuje to również koszty zarządzania i utrzymania naszego systemu.

Z tego powodu, GMP+ International dostosowuje wszystkie stawki opłat (plus 3%) w 2020. Opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2020 są opublikowane w dokumencie GMP+ C4 Taryfa 2020, który jest, jak również wyjaśnienie, dostępny na stronie internetowej.

Od 1 stycznia 2020 stosowany jest dodatkowy rabat dla firm z ponad 5 zakresami na lokalizację firmy. Dla takich firm, dla zakresu 6 i kolejnych, naliczana stawka wynosi 10% obowiązującej stawki taryfy. Na stronie internetowej (Wyjasnienia opłat GMP + C4 - Taryfy 2019) wyjaśniono to dalej na podstawie przykładu.

Jeśli macie jakieś pytania odnośnie taryfy lub obciążeń przekazywanych przez waszą Organizację certyfikującą w ślad za tym ogłoszeniem, prosimy poinformować nas kontaktując się przez : info@gmpplus.org.