Taryfa GMP+ International 2021

poniedziałek, 23 listopada 2020

Dokument GMP+ C4 taryfa 2021 zawiera stawki opłat wnoszonych przez Jednostki Certyfikujące i firmy certyfikowane GMP+. Zasadą przy ustalaniu tych stawek jest, że przychody muszą pokryć koszty, w tym również koszty  zarzadzania i utrzymania naszego systemu.

Z tego powodu od stycznia 2021 roku wszystkie stawki zostały skorygowane (plus 2%). Stawki na styczeń 2021 są opublikowane w dokumencie GMP+ C4 Taryfa 2021. Dokument powyższy, wraz z wyjasnieniami, jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Ponadto, od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa taryfa dla Jednostek Certyfikujących z 15 zakresami lub więcej.

Jeśli masz jakies pytania dotyczące taryfy lub obciążeń przesyłanych przez Twoją Jednostkę Certyfikującą, skontaktuj się z nami poprzez formularza contact form.