Aktualizacja 3: #ProjectGMP+2020: Bliższe spojrzenie na zmiany

środa, 25 września 2019

Wcześniej informowaliśmy społeczność GMP + o zmianach w strukturze i ogólnym planowaniu projektu. Teraz nadszedł czas, aby rzucić okiem na nadchodzące zmiany w schemacie GMP+ FSA.

Cele

Celem #ProjectGMP+2020 jest, aby nie robić żadnych ustępstw dotyczących bezpieczeństwa pasz. Jednak standardy GMP+ FSA staną się bardziej przystępne i uporządkowane. Służyć temu będzie  również uproszczenie struktury całego systemu. Obecne cztery standardy zostaną napisane od nowa w formie jednego głównego standardu, tak zwanego standardu Podstawowego. Ponadto wymogi w standardach zostaną opisane w sposób bardziej nakierowany na cel.

Oznacza to, że wymóg, dla którego obecnie istnieje rozbudowany opis tego, co uczestnik musi zrobić, będzie mieć w nowym standardzie jedynie opis celu do osiągnięcia. Przewagą takiego podejścia jest fakt, że w tym nowym ujęciu możliwa będzie interpretacja dostosowana do indywidualnych sytuacji przedsiębiorstw, o ile tylko określony cel zostanie osiągnięty. Ponadto zostaną opracowane dokumenty wyjaśniające i podające przykłady jako pomoc dla uczestników, tak zwane Przewodniki.

 

Prostsze i bardziej zrozumiałe

Jedną z poprawek wprowadzanych w obecnych standardach jest unikanie skrótów, które (obecnie) są często używane i pisanie zamiast nich pełnych fraz. Pozwoli to uczestnikom GMP+ łatwiej identyfikować czego dotyczy dane okreslenie. Dopracowujemy również strukturę tekstu. Zamiast długich fragmentów tekstu, tam gdzie to możliwe, używana będzie punktacja lub inne formy wizualnego przedstawienia tekstu. Sprawi to, że standardy będą prostsze i łatwiejsze do zrozumienia.

Struktura i teksty ulegną zmianie, ale poziom zabezpieczania jakości w nowym systemie będzie taki sam jak w systemie obecnym. Jednak na skutek zmienionej struktury, nastąpi szereg istotnych zmian. O zmianach tych będziemy informować. Opublikujemy na przykład, tabelę referencyjną, w której na pierwszy rzut oka widoczne będą wszystkie zmiany w obecnym systemie w porównaniu z nowym systemem.

Następne kroki

Wrzesień i październik będą poświęcone na ukończenie ostatecznego projektu nowego standardu Podstawowego, zapisów technicznych i załączników. Zostaną one uzgodnione z International Expert Committee (IEC) i różnymi podkomitetami. Potem nastąpi okres, w którym wyniki zostaną  przedstawione Wspólnocie GMP+. Wówczas będziecie mogli ocenić co zmieniło się w nowych standardach i przedstawić nam Waszą opinię (Konsultacje Publiczne).

Następnie program będzie zapoczątkowany i wspierany w okresie przejściowym. Zatem prosimy śledzić nasze informacje, aby być na bieżąco z rozwojem sytuacji.

Planowanie

a stronie internetowej projektu znajduje się harmonogram projektu #ProjectGMP+2020. Prosimy pamiętać, że podane daty są orientacyjne i mogą być zmieniane zgodnie z postępami w projekcie. 

Więcej informacji

Odwiedź specjalną stronę internetową projektu, gdzie można znaleźć najnowsze informacje odnośnie projektu oraz dokumentację do pobrania. Chcemy zaangażować Was w ten projekt, dlatego spodziewajcie się kwestionariuszy, gdy tylko będą dostępne. 

Upewnij się, że zarówno Wy, jak i Wasi koledzy otrzymujecie Biuletyny GMP+, aby na bieżąco dostawać informacje i aktualizacje odnośnie #ProjectGMP+2020, sprawdzaj regularnie naszą stronę internetową i dołącz do nas na  LinkedInJeśli chcecie podzielić się z nami Waszymi uwagami lub macie pytania, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ International Helpdesk.