Nowelizacja porozumienia paszowego QM-Milch: deklaracja własna nie jest już dozwolona

wtorek, 17 grudnia 2019

1 stycznia 2020 wejdzie w życie znowelizowane porozumienie paszowe regulujące używanie pasz w produkcji mleczarskiej (zwane dalej porozumieniem paszowym). Zastąpi ono poprzednie porozumienie z 2015 roku. Oznacza to wygaśnięcie clearance certificate <sup>1</sup> (certyfikatu potwierdzającego), który traci ważność z dniem 1 stycznia 2020. W konsekwencji, wszystkie firmy paszowe muszą dołączyć do certyfikowanych systemów zapewniania jakości (QS lub standardy uznawane przez QS, GMP+ International), aby mieć możliwość dostarczania pasz do producentów działających zgodnie z QM-Milch Scheme.

Porozumienie paszowe pomiędzy przemysłami paszowym i mleczarskim reguluje używanie pasz przy produkcji mleka w ramach QM-Milch Scheme. Zakres tego porozumienia obejmuje pasze bezpośrednie i mieszanki paszowe dostarczane do ferm bydła mlecznego produkujących zgodnie z wymogami QM-Milch Scheme. Sygnatariuszami porozumienia są: QM-Milch, German Farmers’ Association, German Dairy Industry Federation, German Raiffeisen Con-federation, QS Quality and Safety, German Pet Food Association i GMP+ Intermational.

1 stycznia 2020 znowelizowane porozumienie paszowe (podpisany 10 października 2019) wejdzie w życie.

Nowelizacja porozumienia paszowego dotyczy głównie wygaśnięcia clearance certificate. Od 1 stycznia 2020 clearance certificate nie będzie już dłużej ważny, a jego używanie nie będzie dozwolone. Od tego momentu każda firma paszowa (producenci, handlowcy, marki własne) dostarczająca mleko w ramach QM-Milch Scheme musi, bez wyjątków, być certyfikowana w oparciu o certyfikowany system zapewniania jakości (QS lub standardy uznawane przez QS, GMP+ International). Na tej podstawie takie firmy paszowe muszą się zarejestrować (patrz 1: Informacje dla Firm Paszowych) jako dostawca autoryzowany przez QM Milch wyrażając zgodę na warunki porozumienia paszowego.

Porozumienie paszowe określa przepisy dla monitoringu pozostałości (aflatoksyna B1, dioksynopodobne PCB, niedioksynopodobne PCB), jak również, oprócz innych kwestii, informowanie i system ostrzegania.

Informacje dla Firm Paszowych 1

 → Firmy paszowe certyfikowane QS mogą się zarejestrować korzystając z QS Platform, aby znaleźć się na liście dostawców QM Milch. Aby to zrobić, muszą się zalogować używając swojego indywidualnego loginu i zaznaczyć odpowiednie kratki ze zgodą na wymogi porozumienia paszowego dla swoich odpowiednich lokalizacji. Aby się zarejestrować można wejść na następujący link: https://www.q-s.de/softwareplattform.

Możliwa jest również rejestracja w QM-Milch poprzez QS recognition lub inne organizacje certyfikujące.

→ Firmy certyfikowane GMP+ potrzebują dodatkowego certyfikatu, aby uzyskać zatwierdzenie jako dostawca QM-Milch, zgodnie z Zapisem Krajowym dla QM Milch.

Niezbędne wymogi można znaleźć na: http://www.gmpplus.org/en/certification-scheme/gmpplus-fsa-certification/b-documents/.

Podsumowanie niezbędnych informacji odnośnie wymogów porozumienia paszowego lub rejestracji QM-Milch dla firm certyfikowanych QS lub GMP+ bądź firm certyfikowanych przez inne systemy można znaleźć na stronie głównej QM Milch. Więcej informacji na: www.qm-milch.de/futtermittelsicherheit.

Zastosowanie Small Farmers' Scheme dla QS

Producenci pasz do bezpośredniego skarmiania z roczną produkcją poniżej 1000 ton suchej masy mogą ubiegać się o certyfikację QS na podstawie Smallest Farmers' Scheme (System dla Drobnych Farmerów) (patrz przewodniki QS: QS inspection for smallest farmers (kontrola QS dla drobnych farmerów) (QS-Inspektion für Kleinsterzeuger). Rejestracja jako dostawcy zatwierdzonego przez QM przebiega według tej samej procedury jak opisana powyżej (należy zaznaczyć odpowiednie kratki ze zgodą na porozumienie paszowe na platformie QS).

→ więcej informacji na temat Small Farmers' Scheme, patrz: https://www.q-s.de/dokumentencenter/dc-kleinhersteller-einzelfuttermittel.html?highlight=kleinhersteller.

___________ 

1 clearance certification (certyfikacja potwierdzająca) = deklaracja własna podpisana przez szereg firm paszowych i wystawiana dla producentów wyrobów mleczarskich, potwierdzająca bezpieczeństwo ich pasz. Te firmy paszowe nie są zarejestrowane na krajowej liście i zasadniczo nie należą do żadnego systemu certyfikacji.