Aktualizacja GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów

wtorek, 17 marca 2020

Jako wynik harmonizacji wymogów dla zakupów z innymi systemami bezpieczeństwa pasz powstał nowy dokument GMP+ BA10 Minimalne wymogi dla zakupów. Nowe wymogi dla zakupów mogą być stosowane od razu. Końcowa data jego wdrożenia to 1 stycznia 2021.

Kilka lat temu siedem Europejskich Systemów Bezpieczeństwa Pasz zainicjowało projekt Harmonizacji wymogów dla zakupów. Wspólnie dążyły do określenia najistotniejszych wymogów dla zakupów składników paszowych. Głównym celem było stworzenie równych warunków działania i uniknięcie barier pomiędzy firmami uczestniczącymi w różnych systemach. Podstawową zasadą stosowaną przy definiowaniu wspólnych wymogów dla zakupów jest stworzenie łańcuchów zabezpieczonych (‘certyfikowanych’) w możliwie największym stopniu.

Dla kilku specjalnych łańcuchów dostaw określono wspólny zestaw wymogów dla gatekeepingu. W nowym dokumencie GMP+ BA10 dało to efekt w postaci szeregu nowych procedur gatekeeper’a. Obok już istniejących procedur – które zostały uaktualnione – powstały nowe dla

o Ziół i przypraw
o Przetworzonych materiałów paszowych
o Pasz dla testów paszowych

Wybór tych łańcuchów dostaw bazował na obecnie istniejących procedurach w jednym lub kilku systemach. Grupa ‘Przetworzone materiały paszowe’ jest w istocie bardzo szeroką grupą, z różnorodnymi materiałami paszowymi.

Zawiadamianie

Istotnym nowym wymogiem jest to, że firma certyfikowana musi zawiadamiać GMP+ International, gdy stosuje którąś z procedur. Informacje te będą wykorzystywane do oceny zjawiska gatekeepingu we wspólnocie GMP+ oraz – w razie potrzeby – do dostosowywania procedur. Dokument z często zadawanymi pytaniami i odpowiedziami (FAQ) zawiera więcej informacji na ten temat.

Uwaga:

  1. Szereg firm certyfikowanych GMP+ kupuje materiały paszowe od dostawców niecertyfikowanych na podstawie indywidualnych wyłączeń. O ile te wyłączenia nie wygasają wcześniej, GMP+ International zdecydowała o ich likwidacji z dniem 1 stycznia 2021.
  2. Konsekwencją nowych wymogów będzie uaktualnienie również szeregu innych dokumentów GMP+ (pomocniczych), wśród nich D3.5 „Gdzie zaczyna się certyfikacja GMP+’.
  3. 3) Jeśli używasz Notatki o kraju do zakupu materiałów paszowych, sprawdź FAQ.

Angielską wersję nowego GMP+ BA10 można znaleźć tutaj. Wersje w innych językach będą opublikowane, gdy tylko będą dostępne. Lista często zadawanych pytań I odpowiedzi (FAQ) jest dostępna tutaj. Wersje w innych językach będą opublikowane, gdy tylko będą dostępne.

Strona internetowa z formularzami zawiadomienia jest dostępna tutaj.