Przekaż swoje wyniki analiz

poniedziałek, 30 marca 2020

Baza danych GMP+ Monitoring database wpisuje się w nasze ambicje optymalizacji i dzielenia się wiedzą. Dlatego co roku przeprowadzamy ocenę wyników za rok ubiegły.Zanim rozpoczniemy ocenę roku 2019, prosimy o wprowadzenie przed 17 kwietnia 2020r. ostatnich wyników za 2019r. do bazy danych GMP+ Monitoring database i podzielenie się nimi (anonimowo) ze Wspólnotą GMP+.

Ocena wyników monitoringu za 2019r

W końcu kwietnia rozpoczniemy naszą ocenę, zatem prosimy przekazać wyniki, które powinny być wprowadzone zgodnie z wymogami GMP+, (na przykład próby z pozytywnymi wynikami na salmonellę i określenie  serotypu zgodnie z Procedurą dla salmonelli z GMP+ BA4). Wymogi odnośnie przekazywania wyników do GMP+ Monitoring database znajdują się w procedurach monitoringu w GMP+ BA4, GMP+ BA10 i w niektórych Zapisach Krajowych.

Jedynie wtedy, gdy dzielicie się wynikami ze Wspólnotą GMP+, możemy wykorzystać wasze wyniki do oceny wymogów GMP+.

Podziel się wynikami analiz

Im więcej wyników analiz jest udostępnianych w GMP+ Monitoring database, tym bardziej wartościowa będzie ocena za rok 2019. Zatem zapraszamy do dzielenia się wynikami analiz ze Wspólnotą GMP+ również anonimowo.
Przecież im więcej wyników zostanie przekazanych, tym więcej informacji będzie dostępnych dla uczestników GMP+. Możecie wykorzystywać te informacje w waszych analizach HACCP przy ocenie ryzyka.

Jedynie firmy produkcyjne i/lub handlowe, które mają programy monitoringu, mają obowiązek (w wymienionych wyżej przypadkach) dzielenia się wynikami analiz. Zatem usługodawcy tacy jak firmy transportowe i zakłady przechowalnicze nie mają obowiązku dzielenia się wynikami analiz.

Pomoc przy wprowadzaniu danych

Jeśli macie jakiś problem przy wprowadzaniu i/udostępnianiu wyników analiz, możecie znaleźć więcej informacji w GMP+ Monitoring database Manual lub skontaktować się z GMP+ International.