Aktualizacja ocen ryzyka w FSP

czwartek, 5 grudnia 2019

W ramach GMP+ Feed Certification scheme, materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o analizy dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), do listy Feed Support Product (FSP) listę dołączono 16 zatwierdzonych materiałów paszowych (9 nowych i 7 uaktualnionych).  Włączenie materiałów paszowych na listę-FSP (poprzez zatwierdzenie oceny ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty znajdujące się na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.  

W tabeli tutaj, znajduje się przegląd (nowych) zatwierdzonych materiałów paszowych i więcej podstawowych informacji o zmianach w FSP. 

Ważne: prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie te zmiany mają bezpośredni wpływ GMP+ Monitoring database:

  1. Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są włączone na listę-FSP, materiały te będą automatycznie włączone do bazy danych GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i sprawdzać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  2. Modyfikacje nazwy materiału paszowego: jeśli nazwa materiału paszowego ulega zmianie na liście-FSP (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database.
  3. Usunięcie materiałów paszowych: Jeśli materiał paszowy jest usuwany (wycofany) z listy- FSP, dodanie nowych wyników analiz tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednakże informacje historyczne o poprzednich wynikach analiz pozostaną dostępne do celów konsultacji.

Jeśli wasz materiał paszowy nie jest włączony na Listę-FSP lub wasz proces różni się od opisanego w ocenie ryzyka, można temu zaradzić poprzez złożenie wniosku. Wniosek musi być wsparty oceną ryzyka tego materiału paszowego. Wszystkie niezbędne informacje (łącznie z wzorem oceny ryzyka) są dostępne tutaj.

Ostateczna data złożenia wniosku to 6th styczeń 2020 r. Wnioski złożone przed tą datą będą rozpatrzone na posiedzeniu Technical Committee FSP w dniu 19 marca 2020 r. dopiero po pozytywnym pierwszym badaniu przesiewowym przeprowadzonym przez GMP + International i uwzględnieniu wszystkich wymaganych informacji w ocenie ryzyka (wnioskodawca może poprosić o dodatkowe informacje). Wnioski złożone po 6th styczeń 2020 r. będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu w dniu czerwiec 2020 r.