Aktualizacja ocen ryzyka w FSP

wtorek, 20 kwietnia 2021

(Nowe) materiały paszowe zostały zatwierdzone przez nasz Komitet Techniczny FSP

W ramach zakresu GMP+ Feed Certification scheme materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o badanie dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), 0 zatwierdzonych  (9 nowych) materiałów paszowych włączono na listę Feed Support Product (FSP) list. Włączenie materiałów paszowych na listę (poprzez zatwierdzenie ich ocen ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty wymienione na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.

Możecie znaleźć zestawienie (nowo) zatwierdzonych  materiałów paszowych i podstawowe informacje odnośnie zmian w FSP tutaj

Uwaga: Wszystkie te zmiany mają bezpośrednie odzwierciedlenie w GMP+ Monitoring database:

  • Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są dołączane do FSP-list, te nowe materiały paszowe będą automatycznie włączone do GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i przeglądać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  • Zmiana nazw materiałów paszowych: jeśli zmienia się nazwa materiału paszowego na FSP-list (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database. .
  • Usunięcie materiałów paszowych: jeśli materiał paszowy zostaje usunięty z FSP-list, dodawanie nowych wyników analiz dla tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednak informacje historyczne dotyczące poprzednich analiz pozostaną dostępne w celu konsultacji.

Jeśli Wasz materiał paszowy nie jest włączony w FSP-list lub Wasz proces odbiega od tego, który jest opisany w ocenie ryzyka, prosimy złożyć wniosek o ocenę ryzyka. Informacje na temat procedury i terminy ostateczne dla uczestniczenia w spotkaniach TCFSP są dostępne na naszej stronie internetowej. W ten sposób wspólnie pracujemy nad bezpieczeństwem pasz.

Czy wiesz, że…

…wszystkie produkty na liście produktów FSP są ocenione przez ekspertów technicznych i uznane za bezpieczne. Zatem firmy certyfikowane GMP+ mogą używać jedynie tych materiałów paszowych, które są wpisane na listę produktów FSP.

… dzięki włączeniu nowych produktów na listę produktów FSP nowe cenne informacje zawarte w ocenie ryzyka stają sie dostępne dla całej Wspólnoty GMP+!

…oceny ryzyka są dla ‘najgorszego przypadku’ i podstawowe. Możesz wykorzystać te informacje tworząc swoją własną ocenę ryzyka. Jeśli jakieś wymienione zagrożenia nie dotyczą Twojej sytuacji, możesz odpowiednio dostosować swoją własną ocenę ryzyka.

…możesz korzystać z funkcjonalności hazard report (raport o zagrożeniu) w naszym FSP, aby sprawdzać ryzyka dla kombinacji różnych składników paszowych w mieszance.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na naszą stronę internetową i zapoznaj się z informacjami o ocenach ryzyka i innych produktach z Feed Support Products. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z GMP+ Helpdesk.