Przekaż swoje wyniki analiz

czwartek, 28 marca 2024

Udostępnij swoje wyniki analiz w bazie danych GMP+ Monitoring database.

Każdego roku GMP+ International ocenia dane w GMP+ Monitoring Database

Zanim zaczniemy opracowywać ocenę dla roku 2023, uprzejmie prosimy o przesłanie ostatnich wyników dla 2023 roku do GMP+ Monitoring database, przed 24 kwietnia 2024 i o ich udostępnienie anonimowo Wspólnocie GMP+.

Po 24 kwietnia zaczniemy przeprowadzać ocenę, dlatego prosimy o udostępnieni wyników nakazanych przez wymogi GMP+ (np. aflatoksyna B1, wyniki dla salmonelli i ich serotypy, dioksyny, białka zwierzęce zgodnie z GMP+ BA4/TS 1.7). Wymogi można znaleźć w GMP+ BA4/TS 1.7, GMP+ BA10/TS 1.2 i w niektórych Zapisach Krajowych (np. BCN-NL1).

Prosimy pamiętać, że możemy wykorzystać wasze wyniki jedynie wtedy, gdy udostępnicie je Wspólnocie GMP+.

Udostępnij wszystkie swoje analizy

Im więcej wyników analiz zostanie udostępnionych w GMP+ Monitoring database, tym bardziej wartościowa

będzie ocena za rok 2023. Dlatego prosimy o udostępnienie wszystkich waszych analiz. Możesz przecież także wykorzystywać te informacje w swoich analizach HACCP w celu oceny zagrożeń.

Pobierz pomoc

Jeśli masz jakieś problemy przy przesyłaniu i/lub udostępnianiu wyników analiz, możesz znaleźć więcej informacji w naszym podręczniku GMP+ Monitoring database Manual lub skontaktować się z naszym GMP+ International Helpdesk. Możemy zorganizować sesję Microsoft Teams z pracownikiem GMP+ International w celu wprowadzenia/pomocy w korzystaniu z GMP+ Monitoring database.