Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

poniedziałek, 7 czerwca 2021

Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: MLTRANSIT, s.r.o.
Siedziba firmy: Ruskov 467, Ruskov  044 19, Słowacja
Numer rejestru: GMP052613
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Roboty Ziemne i Wodociągowe Usługi Transportowe "Maters" Tomasz Strój
Siedziba firmy:  Pstroszyce 50, Miechów  32-200, Polska
Numer rejestru: GMP052633
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Makpol Rafał Makowski
Siedziba firmy:  Ekonomiczna 11, Łódź  93-426, Polska
Numer rejestru: GMP052298
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1 e) z GMP+ FC Scheme,  GMP+ A1 Przepisy Ogólne .