Przesyłanie ocen ryzyka

Planujecie produkowanie lub wprowadzenie do łańcucha GMP+ materiału paszowego, który nie jest (jeszcze) włączony na tę listę? Jeśli tak, prosimy najpierw sprawdzić, czy produkt ten jest materiałem paszowym, korzystając z drzewa decyzyjnego (patrz po lewej stronie).

Czy produkt, który chcecie produkować lub wprowadzić do łańcucha GMP+ jest faktycznie materiałem paszowym i nie został jeszcze włączony na Listę produktów z oceną ryzyka? Jeśli tak, możecie przedłożyć odpowiedni wniosek w oparciu o informacje poniżej. Wniosek o włączenie może być przekazany przez firmę certyfikowaną (mającą być wkrótce) GMP+, lecz także przez innych, takich jak zrzeszenia branżowe lub konsultantów. Aby złożyć wniosek należy wypełnić ten formularz  w języku angielskim i wysłać go do info@gmpplus.org.

Więcej informacji o przekazywaniu ocen ryzyka znajduje się w liście pytań i odpowiedzi GMP+ D3.17 FAQ Feed Support Products

Procedura zatwierdzania nowych ocen ryzyka

Procedura zatwierdzania wygląda następująco:

  1. Przedłożenie oceny ryzyka (info@gmpplus.org)
  2. Pierwsze sprawdzenie przez GMP+ International
  3. Drugie sprawdzenie przez ekspertów zewnętrznych
  4. Po zatwierdzeniu, włączenie na listę materiałów paszowych i produktów oraz publikacja Oceny ryzyka

Wymagane jest przedstawienie oceny ryzyka przed upływem terminu. GMP+ International sprawdzi aplikację i, jeśli to konieczne, poprosi wnioskodawcę o dodatkowe informacje.  Tylko wtedy, gdy przesłany dokument jest kompletny i potwierdzony przez GMP + International, zostanie włączony do porządku obrad następnego spotkania ekspertów zewnętrznych (spotkanie TCFSP).

Wyjaśnienie poszczególnych kroków znajduje się tutaj

Harmonogram spotkań TCFSP w 2020 roku

Plan na rok 2020 przewiduje 3 spotkania Technical Committee FSP (TCFSP) (Komitetu Technicznego ds. FSP) w czasie których członkowie TCFSP rozpatrzą nowe oceny ryzyka. W poniższej tabeli znajdziesz daty tych spotkań i związane z nimi ostateczne terminy przesyłania (nowych) ocen ryzyka.

Spotkanie TCFSP 

Data

Termin składania (nowej)
oceny ryzyka

1. spotkanie 

19 marca

6 stycznia

2. spotkanie 

18 czerwca

14 kwietnia

3. spotkanie 

5 listopada

30 sierpień

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje