Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz

Jako część systemu HACCP, istotne jest określenie dla każdego Krytycznego Punktu Kontroli (CCP) jakie wyniki analiz na substancje niepożądane mogą nadal pozwalać na dostarczanie bezpiecznego produktu.

W ramach system GMP+ certification scheme używany jest termin ‘limit odrzucenia’. Aby zapobiegać w jak największym stopniu odrzucaniu produktów, ustalono również limity działania. Obydwa limity: odrzucenia i działania znajdują się w dokumencie GMP+ BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz systemu GMP+ Feed Certification Scheme. Limity zostały podzielone na trzy kategorie: mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne. W ramach każdej kategorii limity są uporządkowane alfabetycznie.

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje