Certyfikowane B10 / TS 4.1. laboratoria

Firmy objęte certyfikatem GMP+ są zobowiązane do przeprowadzania badań w certyfikowanych laboratoriach. Odnosi się to do laboratoriów posiadających certyfikat GMP+ (lub równoważny). Ważne jest, aby przy wyborze laboratorium mającego prowadzić analizy, firmy sprawdzały zakres certyfikacji danego laboratorium.   

Kliknij tutaj, aby przeszukać dokument GMP+ B10 Laboratory testing (angielskim).

Lista operacji

GMP+ B10 / TS 4.1 Badania laboratoryjne określa wymogi dotyczące systemu zapewniania jakości, zezwalając laboratoriom na zagwarantowanie, że wyniki ich badań w kontekście modułu GMP+ FSA będą dostatecznie wiarygodne.

Certyfikacja dotyczy konkretnych typów badań w połączeniu z metodą i macierzą analizy, udokumentowanych w załączniku do certyfikatu. Jako operację rozumie się to, co może zostać przebadane za pomocą metody analitycznej. Firmy mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na ten temat (patrz niżej).

Listy operacji stanowią dodatek do listy laboratoriów certyfikowanych GMP+ B10 Laboratory analysis w naszej bazie danych. Spis zawarty w bazie danych ma charakter przewodni.