Usługi specjalnie dla firm transportowych

GMP+ International oferuje różne usługi mające w tym pomagać firmom transportowym. Usługi te są przewidziane jako wsparcie dla firm certyfikowanych GMP+ (lub starających się o certyfikację GMP+) w opracowaniu ich wewnętrznego systemu HACCP.

Przegląd usług w skrócie:

  • Interaktywny plik Excel: dowiedz się więcej o zagrożeniach, przeprowadź własna analizę HACCP

HACCP ma na celu zrozumienie zagrożeń występujących podczas transportu i sposobów zarządzania nimi. Warunki każdego rodzaju transportu są różne. Plik Excel zawiera najbardziej powszechne zagrożenia i odpowiednie dla nich środki kontroli, w odniesieniu do różnych działań w ramach zakresu „Transport drogowy pasz”. Jest to narzędzie interaktywne. Dzięki temu, specyficzne okoliczności poszczególnych firm transportowych mogą być odpowiednio dostosowane.

Najpierw należy przeczytać HACCP transport Przewodnik dla czytelnikaWyjaśnia on w skrócie, jak działa “HACCP Transport interaktywny plik Excel”.  Przewodnik wyjaśnia, jakie kroki należy wykonać, aby przeprowadzić własną analizę HACCP. 

  • Mikrokurs GMP+ Academy Bezpieczny transport pasz GMP+

Mikrokurs to przystępny moduł szkoleniowy, który trwa nie dłużej niż 10 minut i zawiera wiele praktycznych przykładów. We współpracy z firmami (transportowymi) z sektora pasz dla zwierząt opracowano cykl modułów mikrokursów (Bezpieczny transport pasz GMP+), który zajmuje się różnymi aspektami transportu, takimi jak planowanie transportu, korzystanie z IDTF, załadunek i rozładunek oraz czyszczenie ładowni.

Ponadto, istnieją bardziej ogólne moduły mikrokursów, które zajmują się stosowaniem zasad HACCP i warunkami podstawowymi (Znaczenie HACCP dla kontrolowania bezpieczeństwa pasz w transporcie oraz Warunki podstawowe). Mikrokurs to idealny sposób szkolenia nowych pracowników lub kurs odświeżający wiedzę personelu. Są one dostępne w wielu językach.

  • Dodatkowe wyjaśnienia w Q&A transport (Pytania i odpowiedzi na temat transportu)

Razem ze Wspólnotą GMP+ dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać ustalone przez nas w dokumentach systemu wymogi w sposób możliwie jak najbardziej jasny. Jednakże są tematy, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Dokument ‘Q&A Transport ma za zadanie dostarczenie informacji i wyjaśnień o podstawach, zakresie, praktycznym wdrożeniu i stosowaniu warunków transportu GMP+.

Z założenia ma służyć jako przewodnik dla firm zajmujących się różnymi rodzajami transportu GMP+.

  • Strona internetowa IDTF: szybki znalezienie obowiązującego programu czyszczenia

GMP+ International, wspólnie z innymi systemami bezpieczeństwa pasz, utrzymują „International Database Transport (for) Feed”. Międzynarodową bazę danych, w której można łatwo znaleźć program czyszczenia ładowni i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa transportowanych pasz. Dodatkowo, w Useful links (przydatne linki) można znaleźć wiele stron internetowych z informacjami o zatwierdzonych środkach dezynfekujących w różnych krajach. 

  • Usługi Rejestrowane (Registered Services): wsparcie przy spełnianiu wymogów w codzienej praktyce

GMP+ International współpracuje z usługodawcami oferującymi usługi, które zapewniają skuteczne utrzymanie i doskonalenie feed safety management systems. Usługi te będą się także przyczyniać do stosowania standaryzowanych i jednolitych sposobów działania w łańcuchu dostaw pasz. Wspomniane usługi rejestrowane mają na celu wsparcie w dziedzinie transportu. Kliknij na linki, aby uzyskać więcej informacji - certag.eu and https://bulkvision.eu.

  • Download & print broszura - Transport HACCP Support

Wszystkie firmy GMP+ mogą korzystać z tych usług. Ponadto, dostępna jest ‘broszura’ w formie cyfrowej, którą można udostępniać. Przekaż broszurę online lub wydrukuj ją i udostępnij swoim przewoźnikom, Na przykład, działamy wspólnie na rzecz bezpiecznego transportu pasz.