Geregistreerde B11/TS 4.2 laboratoria

Betrouwbare laboratoriumanalyses zijn essentieel voor een sterke en betrouwbare voederveiligheidsketen. Onnauwkeurige of onjuiste analyseresultaten ondermijnen het vertrouwen in de kracht van onze voederveiligheidsketen en vormen een bedreiging voor de voederveiligheid.

Sterker nog, de afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden die veroorzaakt waren door onjuiste analyseresultaten, hetgeen heeft geleid tot verwarring en onrust bij bedrijven binnen de diervoederketen. Om die reden hebben we, na zorgvuldig overwegen, besloten om het programma Geregistreerde laboratoria op te zetten.

Wat is het GMP+ Geregistreerde laboratoria programma?

Vanaf 1 januari 2020 moeten laboratoria die kritische contaminanten analyseren voor GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) gecertificeerde bedrijven geregistreerd zijn bij GMP+ International. 

Het GMP+ Geregistreerde laboratoria programma is uitsluitend bedoeld voor kritische contaminanten, te weten:

  • aflatoxine B1,
  • dioxine/dioxine-PCBs/ non-dioxineachtige PCBs,
  • zware metalen en fluorine
  • pesticiden op de "shortlist"

Laboratoria kiezen voor welke contaminanten ze zich willen registreren. GMP+ Geregistreerde laboratoria moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de GMP+ B11 / TS 4.2.

Wat moeten GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven doen?

Voor bedrijven die GMP+ FSA gecertificeerd zijn, houdt deze wijziging in dat zij vanaf 1 januari 2020 alleen nog maar gebruik mogen maken van GMP+ Geregistreerde laboratoria om de kritische contaminanten te analyseren. 

Klik hier om te zoeken naar geregistreerde laboratoria. De verrichtingenlijsten zijn ook te vinden in de GMP+ Bedrijfsdatabase.

Hoe werkt aanmelding voor het GMP+ Geregistreerde laboratoria programma

Laboratoria kunnen zich aanmelden om een geregistreerd laboratorium te worden. Zodra zij de prestatiecriteria hebben geïmplementeerd, kunnen ze een aanvraag indienen voor GMP+-registratie via een GMP+ Certificatie Instelling welke gekwalificeerd is voor de scope Geregistreerde Laboratoria. Check hier welke Certificatie-instellingen gekwalificeerd zijn voor de scope Geregistreerde Laboratoria. 

Audits worden in eerste instantie uitgevoerd door middel van desk studies. Audits op locatie worden uitgevoerd in geval van twijfel. GMP+ Geregistreerde Laboratoria moeten GMP+ International een jaarlijkse bijdrage betalen. Deze jaarlijkse bijdrage staat vermeld in de GMP+ C4 /GMP+ CR4.0.

Belangrijke documenten:

  • GMP+ B11: standaard met daarin de voorwaarden voor registratie en verificatie van laboratoria;
  • GMP+ BA11: appendix met daarin de prestatiecriteria voor geregistreerde laboratoria gebaseerd op Europese wetgeving en ISO-normen;
  • GMP+ D3.21:dit is een support document met richtlijnen om bedrijven te helpen bij de implementatie van de nieuwe vereisten
  • TS 4.2 document met daarin de voorwaarden voor registratie en verificatie van laboratoria.