Disclaimer

Het volgende is van toepassing op de website:

Website disclaimer

  1. Deze disclaimer is van toepassing op de website www.gmpplus.org, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie en documenten die beschikbaar zijn op deze website, en elke andere website die een hyperlink bevat die verwijst naar deze disclaimer (gezamenlijk: de "website").
  2. Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website. Door de website op enigerlei wijze te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het laden, inloggen, lezen, navragen en raadplegen, gaat de gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer.
  3. De informatie op de website wordt regelmatig bijgewerkt en er kunnen op ieder moment wijzigingen worden aangebracht, die onmiddellijk van kracht zijn, zonder enige kennisgeving.
  4. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij GMP+ International ernaar streeft om juiste en actuele informatie te verstrekken. Een deel van de informatie kan echter verouderd, incompleet of onjuist zijn. Aan de informatie en documenten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud en informatie die via de website wordt gepubliceerd, inclusief vertalingen in andere talen dan de Engelse taal, onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. GMP+ International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de informatie die op de website wordt aangeboden. Het is mogelijk dat de website toegang biedt tot websites en / of informatiebronnen van derden. GMP + International kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites, of andere websites die naar de website verwijzen.
  5. Alle informatie op de website is in de Engelse taal. Elke vertaling in een andere taal is geen officiële versie daarvan. In het geval van een conflict in interpretatie of discrepantie tussen de Engelse taal en een andere taal, is de Engelse taal leidend.
  6. GMP + International kan niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u deze hebt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij daadwerkelijk bestaan en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun betrouwbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. GMP+ International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website..
  7. GMP + International behoudt het auteursrecht op de website. De documenten en informatie op de website mogen niet, volledig of gedeeltelijk, worden gekopieerd, overgenomen en / of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GMP + International.
  8. De informatie op deze website wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van GMP + International B.V., geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27364542, handelend onder de naam GMP+ International. Indien u vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact op met GMP + International.

E-mail disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht per ongeluk naar u is verzonden, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. GMP+ International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  Hoewel GMP+ International de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het opstellen van dit bericht, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als de informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet op tijd is ontvangen of voor schade die direct of indirect ontstaat of in verband met het gebruik van dit bericht of de inhoud ervan. GMP+ International is een handelsnaam van GMP+ International B.V., geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27364542.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws