Over het schema

Het GMP+ Feed Certification (GMP+ FC) scheme biedt uniforme internationale standaarden voor het produceren van veilig diervoeder en een groeiend aantal internationale standaarden voor duurzaam diervoeder.

GMP+ Feed Certification scheme

  • Wordt internationaal erkend,
  • voegt waarde toe aan je bedrijf, en
  • is het enige schema die de hele diervoederketen bestrijkt. 

Wat houdt het in?

Het GMP+ Feed Certification scheme bestaat uit twee elementen

  • GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA), en  
  • GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).  

Bedrijven kunnen voor één of beide elementen gecertificeerd worden. 

GMP+ FSA 

Met GMP+ FSA-certificering laten bedrijven zien dat ze voldoen aan alle voorwaarden en condities voor het waarborgen van de voederveiligheid. Door veilige praktijken toe te passen in de hele diervoederketen dragen bedrijven bij aan veiliger diervoeder, wereldwijd.

GMP+ FSA bestaat uit verschillende standaarden voor alle schakels in de diervoederketen, waaronder:

GMP+ FRA 

Met GMP+ FRA-certificering laten bedrijven zien dat ze voldoen aan de marktvoorwaarden om duurzamer en verantwoordelijker te werken.  Door gebruik te maken van een verantwoord productieproces dragen bedrijven bij aan duurzamer diervoeder, wereldwijd.

GMP+ FRA bestaat uit verschillende standaarden, elk ontwikkeld door specifieke marktinitiatieven in samenwerking met GMP+ International: 

  • Feed responsibility activiteiten
  • Productie & handel in RTRS-soja
  • Verantwoord varkens- en pluimveevoer
  • Verantwoord melkveevoer
  • GMO Controlled

De kracht van ons schema ligt in onze unieke ketenbenadering. GMP+ gecertificeerde bedrijven doen zaken met andere gecertificeerde bedrijven. Omdat alle bedrijven aan dezelfde hoge standaarden voldoen door veilige en duurzame principes toe te passen in hun unieke omgeving, creëren we een uniforme keten van begin tot eind.

Bekijk de video's voor een introductie.