Certificatie Instellingen & Auditoren

Certificatie Instellingen (CI’s) beoordelen aan de hand van audits of bedrijven zich houden aan de normen en standaarden van het GMP+ certificatieschema.

Daarmee vervullen de CI’s een cruciale rol binnen het systeem voor veiligheidsborging. Om die rol naar behoren te vervullen, zijn CI’s vereist te zorgen voor gekwalificeerde auditors. Zij moeten alle vaardigheden, kennis en competenties bezitten die zijn opgesteld door GMP+ International. Deze eisen verzekeren bedrijven ervan dat zij op een onafhankelijke, consistente en competente wijze beoordeeld worden.

Na acceptatie door GMP+ International zijn Certificerende Instellingen bevoegd namens ons certificaten toe te kennen en in te trekken. GMP+ International werkt samen met Certificatie Instellingen en auditoren wereldwijd voor Feed Safety Assurance (FSA) en Feed Responsibility Assurance (FRA).

Accreditatiemerk

“GMP+ International verklaart dat een GMP+ certificaat met of zonder accreditatiemerk dezelfde waarde heeft in de GMP+ community.

GMP+ International heeft een solide integriteitsprogramma om te controleren of Certificatie Instellingen voldoen aan de voorwaarden van het GMP+ Feed Certification scheme.

Onderdeel van dit integriteitsprogramma zijn onder andere de jaarlijkse kantooraudit bij de GMP+ geaccepteerde certificatie-instellingen, de parallel en de witness audits.

De acceptatie van iedere Certificatie Instellingen kan worden gecontroleerd in de GMP+ Bedrijvendatabase.

Deze informatie kan op ieder gewenst moment worden herzien in het licht van ontwikkelingen en veranderende inzichten.”