Aanmelden Certificatie Instelling

GMP+ International werkt samen met ruim 30 Certificerende Instellingen wereldwijd. Vanwege de continue groei van het certificatieschema op verschillende continenten, staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Om te worden geaccepteerd als nieuwe Certificatie Instelling (CI) moet er worden voldaan aan diverse strikte eisen en voorwaarden. Deze zijn te vinden in de C-documenten van GMP+ International en in het bijzonder GMP+ C10 ‘Acceptation Requirements and Procedure for Certification Bodies’.

U kunt zich aanmelden met de volgende formulieren:
Application form for acceptance CB
Application form for acceptance GMP+ coordinator

Zijn er vragen over het aanmeldingsproces, neem dan contact via Helpdesk.