Aanvraagprocedure Certificatie Instelling

GMP+ International werkt samen met ruim 30 Certificerende Instellingen wereldwijd. Vanwege de continue groei van het certificatieschema op verschillende continenten, staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Om als nieuwe Certificatie Instelling (CI) geaccepteerd te worden, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn gedocumenteerd in de Voorwaarden Certificatie Instellingen en CR 1.0 Acceptatievoorwaarden van het GMP+ FC scheme 2020.

Dezelfde informatie voor het GMP+ FC scheme 2010 is te vinden in de C documenten en  GMP+ C10 Acceptatievoorwaarden en Procedure voor Certificatie Instellingen.

Je kunt een aanvraag indienen met de volgende formulieren:
Aanvraagformulier voor acceptatie CI
Aanvraagformulier voor acceptatie GMP+ coördinator

Zodra een aanvraag is ontvangen, nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek. 

Als je vragen hebt over de aanvraagprocedure kun je contact met ons opnemen via de GMP+ Helpdesk