GMP+ Auditors

GMP+ Certificatie Instellingen werken met gekwalificeerde GMP+ Auditors. Als GMP+ Auditor auditeer je (GMP+ gecertificeerde) bedrijven om te beoordelen of zij voldoen aan de voorwaarden van het GMP+ Feed Certification scheme.

GMP+ Auditors werken voor een GMP+ Certificatie Instelling (CI). De CI is verantwoordelijk voor de acceptatie van jou als GMP+ auditor. Je kennis wordt ook getoetst door GMP+ International door middel van een GMP+ examen.

De CI is verantwoordelijk voor je aanvraag om een GMP+ examen te doen. Zodra je CI je acceptatieprocedure heeft afgerond en je het GMP+ examen met succes hebt afgerond, ben je klaar om audits uit te voeren. De competenties die nodig zijn om GMP+ auditor te worden kun je vinden in CR 1.0 Acceptatievoorwaarden van het GMP+ FC scheme 2020, of in Bijlage 2 van het GMP+ C10 uit het GMP+ FC scheme 2010.

Wil je meer weten over werken als GMP+ Auditor? Kijk op deze carrièrepagina voor meer informatie en neem direct contact op met een CI.