Expert Committees

GMP+ International laat zich adviseren door het International Expert Committee. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de diervoederketen.

Voor het succes van ons certificatieschema is het cruciaal dat GMP+ International continu in contact blijft met de sector. Het International Expert Committee (IEC) voorziet daarin. Hoewel de grote lijnen van het GMP+ schema na ruim 25 jaar staan als een huis, komen er regelmatig vragen, suggesties of opmerkingen uit de sector over de praktijk of uitvoerbaarheid van specifieke onderdelen.

Wijziging

Het is de taak van de subcommittees om deze feedback te verzamelen en te analyseren. Er zijn vijf subcommittees:

Ook is er een Technical Committee Feed Support Products. Het overkoepelende International Expert Committee brengt uiteindelijk advies uit aan GMP+ International. Indien dit advies wordt overgenomen, wordt een Wijziging (algemeen) of een Country Note (voor een specifiek land) gepubliceerd.

Meld u aan voor onze comités

Als lid van onze comités ben je er zeker van dat jouw stem wordt gehoord. Alle partijen uit de diervoederketen kunnen zich aanmelden als partner. GMP+ International moedigt verwerkende bedrijven, brancheorganisaties en andere partijen aan zich aan te melden als partner en deel te nemen aan een comité. Hoe breder de samenstelling, hoe representatiever het advies. Jouw expertise is van harte welkom in een van de vijf subcommittees: Certification & Compliance, Production, Trade & Collection, Transport en Responsible Feed. De comités komen enkele keren per jaar bijeen. Na aanmelding wordt spoedig contact met je opgenomen. 

Vergaderschema

Het International Expert Committee en de subcommittees komen diverse keren per jaar bijeen om aanpassingen en verbeteringen van het GMP+ certificatieschema te bespreken. Bekijk hier het vergaderschema in pdf. Heb je vragen over de werking van de comités? Dan kun je contact opnemen met GMP+ International.