Pastus+ database

Een GMP+ gecertificeerd bedrijf dat gebruik wil maken van de uitwisselbaarheid (wederzijdse erkenning) voor het leveren in de pastus+ keten moet zich registeren.

Het pastus+ registratieformulier is beschikbaar op de pastus+ website (www.pastus.at). Een speciaal contract moet worden getekend en het GMP+-bedrijf wordt opgenomen op de pastus+ website in het overzicht van bedrijven die mogen leveren. Er dient een jaarlijkse bijdrage te worden betaald.

Publicatie van ​pastus+ gecertificeerde bedrijven in de ​​GMP+ bedrijvendatabase

Een pastus+ bedrijf kan gebruik maken van deze uitwisselbaarheid voor het leveren in de GMP+-keten en geregistreerd. Daarvoor moet het bedrijf dit registratieformulier invullen. Daarnaast worden pastus+ bedrijven die gebruik maken van deze overeenkomst, gefactureerd volgens het GMP+ bijdragesysteem (zie GMP+ C4 Tarieven).

Deelnemerslijst pastus+