GMP+ FRA certification

Met GMP+ Feed Responsibility Assurance (afgekort: GMP+ FRA) certificatie, tonen bedrijven aan dat ze voldoen aan markteisen voor wat betreft het verantwoord werken met betrekking tot mens en milieu. 

Bedrijven die GMP+ FSA-gecertificeerd zijn, voldoen al aan de basiseisen om eenvoudig een GMP+ FRA certificaat te kunnen toevoegen.

In het afgelopen decennium is verantwoord werken een ‘must’ geworden voor een snel groeiend aantal bedrijven overal ter wereld. Consumenten vragen erom, overheden beginnen het te eisen. Door een verantwoord productieproces te hanteren, draagt u bij aan welzijn van dieren, het milieu en toekomstige generaties.

GMP+ International is de eigenaar van het grootste en meest uitgebreide feed safety assurance scheme (GMP+ FSA) ter wereld. De GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) certificatie, bewijst aan uw leveranciers en klanten dat uw bedrijf z’n verantwoordelijkheid neemt.

Samenwerking met marktinitiatieven

Maar wie bepaalt wat ‘verantwoord’ is wanneer het gaat om het produceren van diervoeder? Hoewel veiligheidsnormen grotendeels kunnen worden vastgelegd, is de term ‘verantwoord’ veel lastiger te kwantificeren. Normen met betrekking tot verantwoord werken variëren aanzienlijk per product en regio. Het is dan ook niet passend wanneer GMP+ International de diervoedersector gaat vertellen wat ze wel en niet kan doen met betrekking tot verantwoord werken.

Dat is waarom GMP+ International geen standaarden definieert voor GMP+ FRA. In plaats daarvan hebben we besloten om de normen van verschillende relevante marktinitiatieven te volgen. Om een maximaal draagvlak te creëren, besluit de sector zelf wat een verantwoorde manier van produceren precies inhoudt. Onafhankelijke en door GMP+ International goedgekeurde Certificatie Instellingen controleren of bedrijven zich aan deze normen houden. Indien dat zo is, ontvangen ze GMP+ FRA certificatie.

Voor meer informatie over de samenwerking met markinitiatieven, download ons GMP+ FRA Policy Document

Hoe word ik GMP+ FRA gecertificeerd?

  • Stap 1: Stel uw Certificatie Instelling op de hoogte
  • Stap 2: Lees de van toepassing zijnde documenten
  • Stap 3: Implementeer de voorwaarden
  • Stap 4: Onderga een audit (een gecombineerde audit voor zowel GMP+ FSA en FRA)
  • Stap 5: Verkrijg GMP+ FRA certificatie

Audits

Onafhankelijke door GMP+ International goedgekeurde Certificatie Instellingen voeren de audits uit. Tijdens een audit, controleert de Certificatie Instelling of uw bedrijf daadwerkelijk werkt in overeenstemming met de standaarden van GMP+ FRA. Tijdens slechts één bezoek per jaar, kan uw bedrijf zowel voor GMP+ FSA en GMP+ FRA geaudit worden.

Documenten

De A-, B- en D-documenten van GMP+ International voorzien bedrijven – zowel gecertificeerde bedrijven als bedrijven die daar interesse in hebben – van alle relevante informatie over het GMP+ certificatieschema: van algemene voorwaarden tot de implementatie.