B documenten

GMP+ International mag dan eigenaar zijn van de GMP+ FRA certificatie, GMP+ International definieert de normen van dit schema niet. In plaats daarvan volgen we de normen en definities van diverse gerespecteerde marktinitiatieven. Op deze pagina laten we u kennismaken met deze initiatieven, de beschikbare GMP+ FRA scopes en vindt u de B documenten.  

Voordat u uw eigen GMP+ FRA certificaat aanvraagt, is het belangrijk om eerst te bepalen voor welke GMP+ FRA scope(s) u gecertificeerd wil worden. GMP+ FRA bestaat uit verschillende scopes, stuk voor stuk ontwikkeld door een specifiek marktinitiatief, in samenwerking met GMP+ International.

N.B.: Naast de genoemde MI-documenten hieronder, heeft iedere scope dezelfde algemene voorwaarden zoals uiteengezet in GMP+ B100. 

Marktinitiatieven  

Productie & handel in RTRS soja

De Round Table Responsible Soy (RTRS), een internationaal multi-stakeholder initiatief dat streeft naar economisch rendabele, sociaal rechtvaardige en milieuvriendelijke sojaproductie. De GMP+ MI101 standaard is gelijkwaardig aan de RTRS Chain of Custody standaard en is bedoeld voor handelaren en / of producenten van RTRS soja (inclusief bijproducten) in de leverketen.

Scope(s):
RTRS Mass Balance
RTRS Segregation

Van toepassing zijnde documenten:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (versie 01.01.2022)
GMP+ MI101 Production and trade of RTRS soy (versie 01.07.2021)

Verantwoord Varkens- en pluimveevoeder

SMK is een in Nederland gevestigde onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die ernaar streeft om bedrijven en producten duurzamer te maken. SMK beheert onder andere de milieukeur certificatie voor varkens- en pluimveehouderijen. Om te kunnen beweren dat het diervoeder dat is geleverd aan deze boerderijen in overeenstemming is met de voorwaarden van SMK, moet alle soja die wordt gebruikt in het diervoeder verantwoorde soja zijn (RTRS soja). De inkoopopties omvatten fysieke stromen van verantwoorde soja en het gebruik van RTRS credits.

Scope(s):
Verantwoord varkens- & pluimveevoeder

Van toepassing zijnde documenten:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (versie 01.01.2022)
GMP+ MI102 Responsible pig & poultry feed

Verantwoord melkveevoeder 

De Duurzame Zuivelketen, een Nederlands initiatief van zowel zuivelbedrijven (NZO) als zuivelboerderijen (LTO). Om te kunnen beweren dat het diervoeder dat is geleverd aan de melkveehouderijen in overeenstemming is met de voorwaarden van de Duurzame Zuivelketen, moet alle soja die wordt gebruikt in het diervoeder verantwoorde soja zijn (RTRS soja). De inkoopopties omvatten fysieke stromen van verantwoorde soja en het gebruik van RTRS credits.

Scope(s):
Verantwoord melkveevoeder

Van toepassing zijnde documenten:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (versie 01.01.2022)
GMP+ MI103 Responsible dairy feed

GMO Controlled

GMP+ MI105 is gecreëerd in samenwerking met VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.), een Duitse organisatie, toegewijd aan GMO-vrij voedsel. Bedrijven die GMP+ MI105 gecertificeerd willen worden, moeten bepaalde normen volgen waaronder (maar niet beperkt tot) preventie van ongewenste vermenging van niet-GMO en GMO-materiaal, monitoring en stappen zetten in geval van besmetting.

Scope(s):
GMO Controlled

Applicable documents:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (versie 01.01.2022)
GMP+ MI105 GMO Controlled (versie 01.07.2022)

De vorige versie van bovenstaande documenten kun je hier raadplegen.